ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR 7/2022, účinná od 25.1.2022

Skrátenie doby izolácie osôb pozitívnych na ochorenie covid-19.

Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakoch ochorenia u osoby, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. Po ukončení doby izolácie podľa prvej vety je osoba od 6. roka veku povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

Viac informácií :  Vyhláška ÚVZ SR 7_2022 (súbor PDF, 274 KB, otvorí sa v novom okne)

ZBER PAPIERA

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.01.2022 (sobota) sa uskutoční zber papiera.

V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 10:00-10:30.

V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 10:30-10:45.

Papier musí byť zviazaný. Kartóny sa nezberajú.

Prosíme občanov o dodržiavanie platných hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Miestne dane

Vážení občania, nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2022.

Povinnosť podať daňové priznanie majú osoby ktoré:

  • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemkov, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2022 zapísaní v katastri nehnuteľností
  • predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, k stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností 
  • bolo im v roku 2021 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane   

Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2021 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2021 prihláseného.

Tlačivá na podanie vyššie uvedených daní nájdete na :

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 16.1.2022 (nedeľa) budú prebiehať duričské skúšky v katastri obce Kšinná, pri ktorých sa bude strieľať z brokových zbraní.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Pavle Háj, Ilavské, Žrebíky, Kukučove, Púpavníky v čase od 8 h do 13 h. 

Za porozumenie ďakujeme.

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 8.1.2022 bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Kšinná.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Pavle háj, Ilavské, Rakovec, Žrebíky, Dianišky, Hajšovári, Kletné, Dúbravy, Hanke sklad, Miške sklad, Brezina, Kalísok, Skaliča, Brvenná v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 31.12.2021 bude PZ plniť plán odstrelu raticovej zveri v katastri obce Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Kalače Kopanice, Petre Tisoviček, Baba, Kopčanka, Tisovická, Predhorie, Za Diel v čase od 8:00 h do 15:00 h.

Za porozumenie ďakujeme.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS