ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Oznam o uložení listovej zásielky

Číslo: 15/2023

                                                                     V Kšinnej, 01.02.2023

 

OZNÁMENIE

o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan Křižka, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 01.02.2023 uložená listová zásielka na jeho (jej) meno:

Obec Kšinná sa zapojí do protestu polhodinovým vypnutím verejného osvetlenia

Vážení obyvatelia,

pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej“, podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

Výsledky referenda 2023

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 406

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 146

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 146

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 0

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov: 146

Počet platných hlasovacích lístkov: 146

Počet hlasov "ÁNO" : 144

Počet hlasov "NIE" : 2

                                                            Zdroj: Zápisnica volebnej komisie Kšinná 21.01.2023

Voľné pracovné miesto- Školník/kurič

Náplň práce:

Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. otváranie a zatváranie materskej školy, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy, oprava zámkov), bežná údržba elektrických, kúrenárskych, signalizačných, vodovodných a klimatizačných inštalácii a  armatúr, drobná murárska práca, stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), upratovanie a udržiavanie vnútorných priestorov školy,  obsluha kúrenia a práce spojené s kúrením, iné práce podľa pokynov riaditeľky školy

Dátum nástupu: 1.2.2023

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto výkonu práce:

Materská škola Kšinná

Pracovný pomer

Pracovný pomer na určitú dobu

Zmennosť:

jednozmenná

Požadovaný stupeň vzdelania:

Stredné vzdelanie

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov  je potrebné zaslať do 24.1.2023 osobne, poštou na adresu Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec alebo elektronicky na adresu starostka@ksinnazavada.sk

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na pohovor.

Povinnosť podať daňové priznanie

Vážení občania, nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2023

Povinnosť podať daňové priznanie majú osoby ktoré:

  • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemkov, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2023 zapísaní v katastri nehnuteľností
  • predali alebo darovali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, k stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností 
  • bolo im v roku 2022 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti) 

Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2022 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2022 prihláseného.

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka (je potrebné oznámiť do 30 dní).

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina II Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 7.1.2023 bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce, v časti Závada pod Čiernym vrchom.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Ostrice, Capárka, Pupakova jama, Pánska lúka, Dlhé, Gregorcová, Pastierkova, File studňa v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Obecná knižnica

Vážení občania,

obecná knižnica bude OTVORENÁ:

  • v stredu 4.1.2023 v čase od 10:00 do 12:00 hodiny a
  • vo štvrtok 5.1.2023 v čase od 18:00 do 20:00 hodiny.

Od budúceho týždňa už bude otvorená vo zvyčajnom čase v stredu a v piatok.

BATÔŽKOVÝ SILVESTER

Vážení občania,

pozývame Vás na spoločné ukončenie starého roka a privítanie NOVÉHO roka , 31.12.2022 v kultúrnom dome od 22:00 hod. Punč je zabezpečený a prinesené pochutinky v batôžku sú vítané.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS