ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

OZNÁMENIE O ODPOČTE VODOMEROV

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 13. až 15. augusta 2019 budú  jej pracovníci  vykonávať v Kšinnej odpočet vody. V Závade pod Čiernym vrchom budú odpočet vody vykonávať 16. augusta. Z tohto dôvodu žiada občanov, aby sprístupnili svoje vodomerné šachty, zatvorili psíkov a povolili zamestnancom prístup do šácht.

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Kšinnej

OBEC KŠINNÁ

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

 riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Kšinnej

 

Kvalifikačné predpoklady:

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

MUDr. Gabriela Mikulášová oznamuje, že v dňoch 22.7. až 2.8.2019  sa nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupovanie je zabezpečené u MUDr. Krutáka zdravotné stredisko Slatina nad Bebravou.

Dňa 23.7.2019 je zastupovanie zabezpečené u  MUDr. Ščešnáka - ambulancia Bánovce nad Bebravou.

OČKOVANIE PSOV

V sobotu 29. júna 2019 sa bude v čase od 10:00-11:00 hod. pred kultúrnym domom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote. V Závade pod Čiernym vrchom  sa bude očkovať od 11:30- 12:00 hod. pred požiarnou zbrojnicou. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Zaočkovať sa nemôže pes, ktorý nie je začipovaný. Poplatok za čipovanie psa je 15 €. Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz. U veterinára bude možné si zakúpiť aj tabletky na odčervenie psa.

VÝKUP PAPIERA

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.06.2019 (sobota) sa uskutoční výkup papiera.
V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 10:30-11:00. 
V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 11:00-11:15. 
Papier musí byť zviazaný, z kníh treba odstrániť tvrdé obaly. Kartóny sa nevykupujú.

OZNAM OD PZ BUKOVINA II KŠINNÁ

Vážení občania, milá mládež! Máme tu jedno z najkrajších období roka. Všetko rozkvitlo, rozvíja sa, rodí sa nový život v prírode. Však nie nadarmo sa jún považuje za mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Tak ako každý rok, aj teraz sa k Vám prihovárame, aby sme upozornili na zvýšenú ochranu mláďat v prírode. Mláďat, ktoré sú ukryté aj na lúkach a poliach. Tu by sme sa chceli spoľahnúť na pozornosť poľnohospodárov, počas kosenia krmovín veľkou mechanizáciou. Pomoc človeka je práve v tomto prípade žiadúca.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS