ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Očkovanie psov

V sobotu dňa 24.júla 2021 sa bude v čase od 11:00-12:00 hod. pred kultúrnym domom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote. V Závade pod Čiernym vrchom  sa bude očkovať od 12:30- 13:00 hod. pred požiarnou zbrojnicou. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Poplatok za čipovanie psa je 15 €.

Oznam od kominára

KOMINÁRSTVO LADISLAV MARKECH

Oznamujeme Vám, že v dňoch 22.7.-28.7.2021 , v prípade priaznivého počasia   bude chodiť po našej obci  kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov.  

Táto kontrola sa prevádza v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v aktuálnom znení a vyhlášky č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou.

Cena za vyčistenie jedného komína je 15,00 €.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 09:00 hodiny 15. júla 2021

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

                                                                                          pplk. Ing. Jaroslav Šlosár

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Bánovciach nad Bebravou

 

Mobilné odberové miesta Bánovce nad Bebravou

Od 14. 7. 2021 fungujú na území mesta tieto mobilné odberové miesta:

  • MOM v skladových priestoroch PEDRO SK, Trenčianska cesta 1512/67

PONDELOK až NEDEĽA (vrátane sviatkov): 8:00 – 13:00 h. (posledný odber 12:30 h.)

(prevádzkovateľ: Pe-a-ma, s. r. o.)

  • MOM Harmoni, v budove GSK - geodetická spoločnosť, ul. SNP 1599/1 (na autobusovej stanici):

PONDELOK až PIATOK: 8:00 - 16:00 h. (prestávka 11:30 - 12:00 h.)

SOBOTA: 8:00 - 12:00 h.

(prevádzkovateľ: RZP, a. s.)

  • MOM v areáli Kultúrneho domu Horné Ozorovce, Horné Ozorovce č. 35:

UTOROK až NEDEĽA: 14:00 - 18:00 h. (posledný odber 17:40 h.)

(prevádzkovateľ: Emergency Support, o. z.)

 

Nakoľko sa informácie neustále menia, prosíme záujemcov o otestovanie, aby sa informovali priamo v mobilnom odberovom mieste:

  • o cene antigénového testu (aktuálne sa pohybuje v rozmedzí 10 - 15 Eur),
  • či MOM vydáva certifikáty v cudzom jazyku,
  • o možnosti vykonania PCR testu.

Ďakujeme za pochopenie.

Zdroj: www.banovce.sk

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS