ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Suvenírová bankovka - séria 0 Euro Souvenir

Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Dátum predaja: 25.jún 2022 od 10:00
Miesto predaja:
Futbalové ihrisko Kšinná
Kšinná 299
956 41 Uhrovec
Tel: 0917241151
Mail: info@ksinnazavada.sk

Podmienky predaja
Do čísla 100 max 1ks/os bez možnosti výberu čísla
Do čísla 1000 max 10ks/os bez možnosti výberu čísla
Nad číslo 1000 neobmedzene bez možnosti výberu čísla
Ročníkové čísla od 1920-2022 max 1ks/os s možnosťou výberu

Predajca si vyhradzuje právo výberu Euro Souvenir bankoviek na propagačné účely a právo niektoré čísla do predaja nezaradiť.

Obecná knižnica

SPOZNAJ SVOJU OBEC ZO STARÝCH FOTOGRAFIÍ alebo Kšinná a Závada kedysi.

Obecná knižnica Kšinná sa obracia s veľkou prosbou na obyvateľov (aj bývalých) o staré fotografie z oboch obcí a života jej vtedajších občanov, za účelom usporiadania výstavy s touto tematikou. Malo by ísť o fotky predovšetkým z rodinných udalostí ako svadba, krst, konfirmácia, pohreb, z pracovnej činnosti či miestnej architektúry, zachytených približne do 60-tych rokov. Je veľmi dôležité zachovať tieto staré dôkazy o histórii pre súčasnú mladú generáciu. Zároveň si aj starší pripomenú svoje mladé časy. Všetky fotografie budú skenované a originály čo najskôr vrátené ich majiteľom. Ak si myslíte, že tie Vaše fotky nie sú vhodné, prineste ich, posúdime. Možno práve tie budú súčasťou výstavy. Uvedomujeme si, že kedysi sa málo fotilo, ale bola by škoda neukázať aspoň niečo z toho mála zachovaného. Aj preto sú tieto obrázky vzácne. Fotografie môžete priniesť priamo do knižnice každý piatok od 18.00 do 20.00 hod. alebo po telefonickom dohovore na č. 0904 985 242, prípadne na Obecný úrad v Kšinnej. Za Váš záujem a ochotu vopred ďakujeme a dúfame, že sa nazbiera čo najviac materiálu na uskutočnenie výstavy. 

Príhovor PZ Bukovina II Kšinná - JÚN mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Vážení občania, milá mládež!

Máme tu jedno z najkrajších období roka. Všetko rozkvitlo, rozvíja sa, rodí sa nový život v prírode. Však nie nadarmo sa jún považuje za mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Tak ako každý rok, aj teraz sa k Vám prihovárame, aby sme upozornili na zvýšenú ochranu mláďat v prírode. Mláďat, ktoré sú ukryté aj na lúkach a poliach.

Tu by sme sa chceli spoľahnúť na pozornosť poľnohospodárov, počas kosenia krmovín veľkou mechanizáciou. Pomoc človeka je práve v tomto prípade žiadúca. Opačným prípadom je nežiadúce zachraňovanie nájdených, zdanlivo opustených mláďat, ktoré pomoc človeka nepotrebujú. Nechytajte opustené mláďatá, matka si ich nájde. Do pozornosti by sme chceli dať, že chovať v zajatí také zviera je trestné.

Ochranu si zaslúžia aj naše obojživelníky, ropuchy, skokan zelený, hnedý a tiež všetky vtáky, ktorých je stále menej. Ťažko by ste si vedeli predstaviť les a polia bez vtáčieho spevu, čo je ako balzam na dušu unaveného človeka. Jeho dosah si ani neuvedomujeme. Naši poľovníci sú si vedomí, aká je dôležitá ochrana všetkých živočíchov v prírode a z odborného hľadiska udržiavanie ich primeraných únosných stavov v dobrej zdravotnej kondícii. K splneniu týchto úloh je zameraná ich odborná starostlivosť, zabezpečenie dostatku potravy a zdravotných prostriedkov po celý rok a verte tomu, že ich to stojí veľké úsilie námahy a práce.

K zabezpečeniu pokojného vývoja mláďat zvlášť v mesiaci jún, júl obraciame sa aj na Vás vážení občania a mládež s týmito podnetnými myšlienkami. Je to zvlášť dôležité v aktuálnej dobe, kedy sa enormne zvýšil počet návštevníkov našich hôr.

Mláďatá v prírode sú veľmi zraniteľné aj túlavými psami a mačkami. Nepúšťajte svoje psíky voľne po poliach a lesoch. Chceme, aby sme spolu s Vami mohli realizovať poľovníctvo na občianskom princípe, aby bolo neoddeliteľnou súčasťou rozvoja vidieka. Aj vy nám k tomu pomôžete svojim tichým, slušným správaním sa v prírode, zvlášť v lese udržovaním čistoty – plastové fľaše, plechové konzervy a ešte hrubšie odpady, ktoré niektorí nezodpovední občania vyvážajú do našej prírody, dávajme tam, kde patria.

Nebojme sa na nich upozorniť. Krásnu a čistú prírodu chcú mať aj naši potomkovia. Chceme ich s čistým svedomím motivovať a dávať im naučenie do budúcna, že najprv musíme prírode niečo dať a potom si z nej môžeme niečo vziať.

S pozdravom poľovníci

PZ Bukovina II Kšinná

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS