ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Jesenný zber objemného odpadu

V sobotu dňa 24.10.2020 sa v čase od 9:00  do 15:00 hod. uskutoční pri kultúrnom dome zber objemného odpadu.

Do objemného odpadu PATRÍ: nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, umývadlo, vaňa, toaletná misa, koberec, podlahová krytina, kufor, detský kočík, bicykel a pod.

Nábytok je potrebné rozobrať na menšie časti, aby zaberal, čo najmenší objem.

Do objemného odpadu NEPATRÍ: Elektroodpad (sporáky, televízory, chladničky, elektronáradie, počítače), autobatérie, pneumatiky,  stavebný odpad, železo.

Oznam od CZ ECAV Kšinná

Predsedníctvo evanjelického cirkevného zboru oznamuje, že vzhľadom na aktuálne opatrenia sa služby Božie až do odvolania nebudú konať.

Opäť bude zabezpečená distribúcia domácich pobožností do schránok. 
Tieto budú k dispozícii aj na webovej stránke obce Kšinná v sekcii Evanjelická cirkev. 
RTVS bude tiež vysielať televízne prenosy služieb Božích- v sobotu na Trojke bude večerná pobožnosť o 18:00 hodine a v nedeľu na Dvojke budú služby Božie o 9:00 hodine.

Ďakujeme za pochopenie. 
 

Oznam- povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.

Zber použitých tonerov

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený pod schodami, ktoré vedú na obecný úrad. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce. Nevhadzujte ich prosíme do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.

Atramentové cartridge a laserové tonery prosíme vhadzovať bez papierovej škatule, len zabalené do sáčku alebo novín, aby sa predišlo zatečeniu zvyšnej farby alebo vysypaniu zostatkového toneru.

                                           

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS