ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Voľby prezidenta SR 2024

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

23. marca 2024

 

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava 

2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda 

3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača 

4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
 
5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava 

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica

7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava 

8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava 

9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava 

10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica 

11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zber a výkup papiera

Vážení občania,
v piatok 2. februára 2024 v čase o 16:00 hod. sa pri obecnom úrade uskutoční zber – výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky).
V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 16:20 hod. 
- papier musí byť zviazaný v balíkoch
- balíky nesmú obsahovať  KARTÓNY

 

Voľby prezidenta SR 2024

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina II Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 13.1.2024 (sobota) bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Kšinná.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Pavle brehy, Pavle háj, Ilavské, Žrebíky, Kukučove, Rakovec, Novina, Hajšovári, Jedlica, Kletné, Dolinky, Dúbravy, Brezina, Púpavniky, Dianišky, Miške štvrť, Patre štvrť, Polužie, Skaličia, Brvenná v priebehu celého dňa.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024


Hlasovanie voličov s trvalým pobytom v SR a bez trvalého pobytu v SR

Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky.

Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.


Hlasovací preukaz

Mestá a obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára.  Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj mestu doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách mesta (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).


Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 19. februára. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 29. februára.

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS