ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Viete, čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedite?

Motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu papiera, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Video sa otvorí v novom okne po kliknutí na: https://lnk.sk/qany 

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​

 • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale:

 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Čo sa stane so sklom, keď ho správne vytriedime?

Motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu skla, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Video sa otvorí v novom okne po kliknutí na :  https://lnk.sk/xqzw 

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​

 • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale:

 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

 

Upozornenie od spoločnosti TEDOS spol. s r.o. - vývozcu komunálneho odpadu

Vzhľadom na zistenie množiaceho sa horúceho popola v nádobách na komunálny odpad Vás žiadame aby ste upozornili občanov aby takýto odpad do nádob nedávali.

V prípade zistenia horúceho popola v nádobách im nebudú vyvezené.

Do nádob sa môže dávať len studený popol.

Taktiež Vás upozorňujeme, že všetky náklady vzniknuté pri zahorení odpadu v komunálnom vozidle si budeme uplatňovať od obce. 

Jesenný zber objemného odpadu

V sobotu dňa 28.11.2020 sa v čase od 9:00  do 15:00 hod. uskutoční pri kultúrnom dome zber objemného odpadu.

Do objemného odpadu PATRÍ: nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, umývadlo, vaňa, toaletná misa, koberec, podlahová krytina, kufor, detský kočík, bicykel a pod.

Nábytok je potrebné rozobrať na menšie časti, aby zaberal, čo najmenší objem.

Do objemného odpadu NEPATRÍ: Elektroodpad (sporáky, televízory, chladničky, elektronáradie, počítače), autobatérie, pneumatiky,  stavebný odpad, železo.

Starší občania (dôchodcovia), ktorí bývajú sami a majú problém s dovozom, môžu požiadať na obecnom úrade o jeho odvoz z domácnosti.

Zber elektroodpadu

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že zber elektroodpadu sa v našej obci uskutoční v dňoch od 24.11.2020 – 02.12.2020.

Elektroodpad je potrebné doniesť za obecný úrad.

Starší občania (dôchodcovia), ktorí bývajú sami a majú problém s dovozom, môžu požiadať na obecnom úrade o jeho odvoz z domácnosti.

Rozpis testovania - 3.kolo

Vážení občania,  v našej obci sa uskutoční v dňoch 21.11. a 22.11.2020 ďalšie testovanie. Testovanie je dobrovoľné a bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. Opätovne Vás prosím, v záujme plynulého priebehu testovania,  o navštívenie odberného miesta Kšinná – malá sála kultúrneho domu podľa nasledovného rozpisu:

21.11.2020 -SOBOTA

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

1,2,4,5,6,8

8:00-9:00

KŠINNÁ

9,11,12,14,18,24,25,31,32

9:00-10:00

KŠINNÁ

33,34,37

10:00-11:00

KŠINNÁ

39,40,43,49,50,51,52,53,55,59,61,62

11:00-11:45

KŠINNÁ

64,66,67,69,70,72,75,76,77

13:00-14:00

KŠINNÁ

79,82,83,86,87,89,90,98,99

14:00-15:00

KŠINNÁ

100,101,103,105,106,107,115,116,119,123,125,127,129,131,136

15:00-16:00

KŠINNÁ

137,141,142,144,146,151,152,153,158,160,161,163

16:00-17:00

KŠINNÁ

164,166,173,174,176,179,180,182,183,185

18:00-19:00

KŠINNÁ

186,188,192,194,195,196,197,199,200,201,202

19:00-20:00

 

22.11.2020- NEDEĽA

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

203,205,210,211,212,215,217,220,221

8:00-9:00

KŠINNÁ

222,224,225,229,230,231,232,233,236

9:00-10:00

KŠINNÁ

239,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251,253

10:00-11:00

KŠINNÁ

255,256,259,260,262,263,264,265,266,267

11:00-11:45

KŠINNÁ

268,269,270,271,272,277,287,289,290,292,293,294

13:00-14:00

KŠINNÁ

301,303,307,309,312,320,322,330,331

14:00-15:00

ZÁVADA

2,9,12,16,19,24,31,33,35,37,39,43

15:00-16:00

ZÁVADA

45,46,48,49,50,51,59,61,65,69,74,80,88

16:00-17:00

ZÁVADA

97,99,101,102,103,105,109

18:00-19:00

 

PRESTÁVKY

 12:00-13:00

17:00-18:00

 

V nedeľu 22.11.2020 budú v čase od 19:00 do 20:00 vykonávané testy pre ľudí s príznakmi a vážnym podozrením na ochoreni COVID-19.

Občania, ktorí sa z vážnych dôvodov v uvedený dátum a čas v zmysle rozpisu testovania nezúčastnia, môžu využiť aj iný termín, pričom sa zaradia do poradia medzi ostatných čakajúcich.

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz, v prípade detí preukaz poistenca.

Občania s príznakmi a vážnym podozrením na ochorenie COVID-19, nech sa hlásia na mail: starostka@ksinnazavada.sk , prípadne na t.č. 0905 509 025. Tieto osoby sa budú testovať osobitne v nedeľu v čase od 19:00 do 20:00 hod.

Čakať na výsledky sa bude opäť v exteriéri, preto sa vhodne oblečte.

Ďalej žiadam občanov, aby boli pri testovaní disciplinovaní, prísne dodržiavali odstupy a hygienické opatrenia a dodržiavali pokyny organizátora.

 

 

Odberové miesto- antigénové testovanie v Bánovciach nad Bebravou

Dnešným dňom, t.j. pondelok 16. novembra 2020 sa otvára odberové miesto – antigénové testovanie na koronavírus COVID-19 aj v našom okrese. Odberové miesto bude zriadené v nemocnici AGEL Bánovce, nachádzajúcej sa na adrese: Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Odberové miesto sa nachádza z boku nemocnice pri ambulancii TAPCH /pľúcna ambulancia/.

Odbery sa budú vykonávať v pracovné dni od 08:00 – 14:00 hod.  

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina II Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 14.11.2020 bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Závada.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Solisko,Pánska lúka,Medvedica,Škorce laz,Sviňárka,Demovské járky v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods.1 písm.b) a § 11.ods.3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevázdky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehtnuľnostiach najneskôr do 07.01.2021.

Súbor na stiahnutie:

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (súbor PDF, 312 KB, otvorí sa v novom okne)

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS