ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

OZNAMY

OPÍLENIE KONÁROV

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste v čo najkratšom termíne opílili konáre stromov, ktoré sa nachádzajú na Vašich nehnuteľnostiach a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť  prevádzky miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia a taktiež aj bezpečnosť cestnej premávky.

ZBER KONÁROV ZO STROMOV

A KRÍKOV

Do 30. apríla 2023 bude prebiehať zber haluziny, konárov z orezávky stromov, kríkov a tují.

MIESTA ZBERU:

Kšinná: Hrabovky v blízkosti sýpky

Závada pod Čiernym vrchom: pozemok vedľa domu č. 88

Občania, ktorí majú problém s odvozom, môžu požiadať o odvoz na obecnom úrade na t.č. 038/7699122.

SZZP v Kšinnej - Seminár zdravia

SZZP Vás pozýva na seminár zdravia, ktorý sa uskutoční dňa 4.3.2023 (sobota) v malej sále kultúrneho domu Kšinná od 13:00 hodiny.

V rámci semináru zdravia poskytne VšZP poradenské a konzultačné služby, meranie tlaku, cukru, cholesterolu. Súčasťou bude aj súťaž o balíček reklamných predmetov.

Seminár o 15:00 hodine bude zameraný na najčastejšie ochorenia pohybového aparátu z pohľadu fyzioterapie: ochorenie chrbtice, kĺbov, reumatické ochorenia, pohyb ako prevencia proti civilizačným ochoreniam, správne hýbanie.

Upozornenie od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

v nastávajúcich jarných mesiacoch sa zver už pripravuje k privítaniu svojho potomstva, k čomu potrebuje viac pokoja a jelenia zver začína zhadzovať parožie. Z roka na rok sa v našom chotári zintenzívňuje zber parožia, ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov s cieľom obchodovať s nimi a narúšajú tiché lokality zveri slúžiace k odpočinku.

Poľovnícke združenie si kladie za povinnosť s dôsledným dôrazom Vás upozorniť na zákon o poľovníctve § 24 o ochrane poľovníctva odsek 3 písmeno g, ktorý zakazuje zbierať parožie bez súhlasu užívateľa poľovného revíru.

Zbierať zhody podľa zákona o poľovníctve môže len poľovník, ktorý má povolenie užívateľa poľovného revíru. Zhody parožia patria užívateľovi poľovného revíru a je zakázané ponechať si ich bez jeho súhlasu.

Upozorňujeme celú verejnosť, že takouto činnosťou sa dostávate mimo zákon.

Za neoprávnený zber zhodov môže byť uložená pokuta až do výšky 3000 Eur v prípade fyzickej osoby, pokiaľ ide o právnicke osoby, tak pokuta od 5000 do 15000 Eur.

Obraciame sa na Vás s presvedčením, že pochopíte pravú podstatu nášho hlasu k Vám.

PZ Bukovina II Kšinná

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 48,71 % 

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2023 do 29.2.2024) 

 je 18,- eur.

Súbor na stiahnutie: 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2022 (súbor PDF, 154 KB, otvorí sa v novom okne)

V roku 2022 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 183,15 ton odpadu, z toho bolo 93,93 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 89,22 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Oproti minulému roku sa nám navýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov o 14,02 % , a tak budeme za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platiť  za tonu o 4  eurá menej ako v roku 2022 a o 9 eur menej ako v roku 2021.

Ďakujeme, že separujete a pomáhate tak životnému prostrediu. 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS