Slovenský iconEnglish icon

Rozšírenie knižničného fondu v obecnej knižnici v Kšinnej

 11.11.2022

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil v rámci projektu

„Rozšírenie knižničného fondu v obecnej knižnici v Kšinnej“

Fond na podporu umenia v roku 2022 dotáciou vo výške 1300 €

logo

Vyhodnotenie projektu

Cieľom projektu bolo obohatiť obecnú knižnicu o nákup nových titulov kníh a periodík, keďže knižničný fond bol už dosť zastaraný. Po takmer trojročnej pozastavenej činnosti knižnice, z technických príčin, našim zámerom bolo aj zvýšiť počet jej návštevníkov. Plánovaný prínos zrealizovaného projektu je dlhodobý a spočíva v spokojných čitateľoch, ich zvýšeného záujmu o knižnično-informačné služby knižnice, tiež lepšej motivácii detí a mládeže k čítaniu a práci s knihami či periodikami. Hneď od realizácie a propagácie projektu sa zvýšil záujem o knižničné služby v obci. Počet čitateľov stúpol dvojnásobne a takto sme splnili aj náš zámer. Veľkým prínosom sú aj stretnutia v knižnici, ktoré boli uskutočňované v rámci akcií: Materská škola v knižnici, Číta celá rodina, Kniha na vianočné prázdniny-spojené s tvorivou dielničkou, Čítanie na pokračovanie seniorom v miestnom SED – Kšinná - Domove dôchodcov a sociálnych služieb. Projekt sa realizoval v niekoľkých etapách, pričom bolo zakúpených 106 kníh a predplatené 4 odoberané periodiká. Zakúpené boli tieto žánre:  

  •     beletria pre dospelých 53ks     
  •     beletria pre deti a mládež 21ks     
  •     náučná literatúra pre dospelých 23ks                  
  •     náučná literatúra pre deti a mládež 9ks   
  •     periodiká pre dospelých 2ks   
  •     periodiká pre deti 2ks      

Z pridelenej celkovej sumy bolo zakúpených knižničných jednotiek, ktoré boli vydané s podporou FPU 42,5 % sumy, čo je 45 kusov knižničných jednotiek.             

Publikácie a periodiká sú umiestnené v osobitnom vyhradenom priestore knižnice spolu   s informačným nápisom:   Nákup kníh z verejných zdrojov podporil v rámci projektu „Rozšírenie knižničného fondu v obecnej knižnici v Kšinnej“ Fond na podporu umenia v roku 2022 dotáciou vo výške 1300 €                                          

Do knižných jednotiek bol nalepený text: "Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia" a logo FPU.