Slovenský iconEnglish icon

Netreba zabúdať, ale treba vysádzať

 29.12.2023

Hlavným cieľom projektu bolo zveľadiť verejné priestranstvo a súčasne tak prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Vďaka projektu sa vysadili rôznorodé domáce rastliny ako vtáčí zob, orgován, zlatovka, baza, šípová ruža, hloh a mnoho  trvaliek. Dominantou sa stal národný strom (lipa). Spolu  sa vysadilo 126 ks rastlinných prvkov. Na chodník k pomníku sa použil zhutnený štrk, ktorý nie je zaťažujúci pre životné prostredie a ľahko prepúšťa dažďovú vodu. Plánovanej brigády sa zúčastnili členovia ZO SZPB v Kšinnej, zamestnanci obecného úradu a ďalší dobrovoľníci z obce.  O správny postup technologickej prípravy plochy a umiestnenia jednotlivých prvkov sa postarali odborní pracovníci zo záhradného centra. Vzhľadom k tomu, že vykurovaním domácností tuhým palivom ako aj zvýšenou intenzitou dopravy dochádza k znečisťovaniu ovzdušia je potrebné aj takýmito zásahmi prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

V druhej etape projektu sa konala interaktívna zábavná prednáška v našej materskej škole, vďaka ktorej detičky získali vedomosti o potrebe vysádzať vegetáciu a súčasne sa dozvedeli aké druhy drevín a živočíchov sa nachádzajú v našich lesoch. Taktiež získali nové poznatky o živej prírode a živočíchoch, ktoré sú na flóre závislé a o jej zákonitostiach. Takýmto spôsobom sa v nich  už od raného detstva pestuje dôležitosť ochrany životného prostredia.

Projekt „Netreba zabúdať, ale treba vysádzať“  bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Obec Kšinná získala z grantu maximálnu možnú výšku 2000 eur. Župa poskytuje finančnú pomoc na aktivity a činnosti zamerané na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia alebo zvýšenia environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všetkým, ktorí sa podieľali na akejkoľvek aktivite spojenej s projektom patrí úprimná vďaka.

Fotografie pred a po realizácii projektu