Evanjelická cirkev

Služby Božie a detská besiedka

Milí  priatelia, bratia a sestry,
 
teším sa, že sa už dnes budeme môcť osobne stretnúť na službách Božích. Vďaka Bohu za toto svetielko nádeje!
 
Buďme aj pri službách Božích naďalej zodpovední a dodržiavajme, prosím, všetky pravidlá.  Ďakujem Vám za pochopenie.
 
 
Milé detičky,
 
verím, že sa už nemôžete dočkať, ako to s hlavným hrdinom dopadne. Prajem Vám krásnu besiedku!:-)
 
Aj za Vás všetkých, aj za seba veľmi pekne ďakujem Zuzke Mišinovej:-).
 
Detská besiedka:
 
 
"Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista."
                                                                                                                                                  (Efezským 6,24)
 
 
                                   S úctou
                                                           Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 23.nedeľu po Svätej Trojici

Milí priatelia, bratia a sestry,

nech nás  všetkých dnešná pobožnosť posunie ďalej na našej životnej ceste. Prajem Vám požehnanú nedeľu!

Súbor na stiahnutie: 
Domáca pobožnosť na 23. nedeľu po Sv. Trojici (súbor PDF, 142 KB, otvorí sa v novom okne)

Milé deti,

verím, že sa už nemôžete dočkať pokračovania príbehu z minulej nedele. Prajem Vám požehnané chvíle!

Detská besiedka: 

https://youtu.be/yY5NdJks06o

S úctou

Vaša farárka

Prenos služieb Božích a potravinová zbierka

Milí priatelia, sestry a bratia,

RTVS Dvojka prinesie zajtra- v nedeľu 15.11.2020 o 9.00 hodine priamy prenos služieb Božích z Modry. Dávam ho do Vašej pozornosti.

Do Vašej láskavej pozornosti tiež dávam  tohtoročnú potravinovú zbierku a prosbu-list  pani riaditeľky nášho domova dôchodcov.

Prajem Vám Božie požehnanie a Jeho pokoj!

S úctou

Vaša farárka

Súbory na stiahnutie: 

Plagát k potravinovej zbierke 2020 (súbor PDF, 2,25 MB, otvorí sa v novom okne)

Potravinová zbierka 2020- prosba (súbor PDF, 1,51 MB, otvorí sa v novom okne)

 

Domáca pobožnosť na 22. nedeľu po Svätej Trojici

Milí priatelia, bratia a sestry, nech Vás dnešná pobožnosť vedie k ďalším zastaveniam na ceste životom.
 
Milé deti, pre Vás zase prinášame detskú besiedku s lekciou, ktorú si pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
 
Detská besiedka:
 
Milí mladí priatelia, verím, že ani Vy "nezaspíte na vavrínoch" a nájdete si čas na sledovanie stránky chcemviac.com, ktorú Vám spolu s Michalom Noskom vrelo odporúčame.
Pozrite si, prosím:
 
 
 
V tomto druhom príbehu si môžete  zapnúť titulky (ale aj nemusíte, ak si chcete precvičiť angličtinu;-)).
 
 
Srdečne a s prianím Božieho požehnania
 
                                                                                      Vaša farárka
Súbor na stiahnutie:

Poďakovanie

 "Bez pokory nemôže existovať ľudskosť."    (John Buchnan) (John Buchan )                                                                                                                                                                                                  "Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných."
                                                                                                  (Albert Einstein)
 
                                                           POĎAKOVANIE
 
      Veľmi pekne ďakujem našej pani starostke, prípravnému aj realizačnému tímu, všetkým dobrovoľníkom aj profesionálom,  vďaka  ktorým bolo celoplošné testovanie obyvateľov Kšinnej aj Závady pod Čiernym vrchom zvládnuté v pokojnej a veľmi ľudskej atmosfére.
 
       Bola to veľmi náročná služba, ktorá sa dá zvládnuť len s obetavým a ochotných srdcom.
 
       Veľká vďaka patrí aj všetkým účastníkom testovania za ich zodpovedný prístup a disciplinovanosť.
 
       Nech Pán  Boh požehnáva a ochraňuje Vaše kroky!
                                                                                                                                                                                             ĎAKUJEME!
                                                                                  S úctou a vďakou
 
                                                                                                                                                                                                                                                       Božidara  Bašková

Pastiersky list k Pamiatke reformácie a program

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
do  pozornosti Vám dávam  dva prenosy služieb Božích , ktoré budú na Pamiatku reformácie(31.10.2020) v televízii a rozhlase:
 
RTVS Jednotka o 10.00   a   Rádio Regina  o 16.00.
 
Zároveň sa ospravedlňujem za chybnú informáciu, ktorá bola uvedená v minulotýždňovej pobožnosti.
 
Ďakujem Vám za pochopenie a prajem hojné Božie požehnanie, veľa síl a  zdravia .
 
                                                                                                                                                                                                    S úctou
 
                                                                                                                                                                                                                                 Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie: 

Domáca pobožnosť na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Milí priatelia,

nech nás dnešná pobožnosť pozve na cestu nasledovania a posilnenia viery.

Prajem Vám, aby ste mohli každý deň prežívať pokoj v Božích rukách!

S úctou 

                                         Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 20. nedeľu po Svätej Trojici (súbor PDF, 399 KB, otvorí sa v novom okne)

Domáca pobožnosť 19. nedeľu po Svätej Trojici - Pamiatka posvätenia chrámu

Milí priatelia,

keďže situácia  na našom milom Slovensku je opäť  taká, že si vyžaduje sprísnenie opatrení, budeme sa zatiaľ "vídavať"  aspoň takouto formou.

Prajem Vám , aby ste boli naplnení  Božím pokojom a neochvejnou istotou, že sme v Božích rukách.

Požehnanú pamiatku posvätenia chrámu, mnoho síl a zdravia  aj v nasledujúcom týždni Vám všetkým praje

Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca_pobožnosť_na 19.nedeľu_po Svätej Trojici (súbor PDF, 141KB, otvorí sa v novom okne)

Oznam od CZ ECAV Kšinná

Predsedníctvo evanjelického cirkevného zboru oznamuje, že vzhľadom na aktuálne opatrenia sa služby Božie až do odvolania nebudú konať.

Opäť bude zabezpečená distribúcia domácich pobožností do schránok. 
Tieto budú k dispozícii aj na webovej stránke obce Kšinná v sekcii Evanjelická cirkev. 
RTVS bude tiež vysielať televízne prenosy služieb Božích- v sobotu na Trojke bude večerná pobožnosť o 18:00 hodine a v nedeľu na Dvojke budú služby Božie o 9:00 hodine.

Ďakujeme za pochopenie. 
 

Usmernenie k priebehu služieb Božích

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,
 
v súvise so službami Božími,na  ktoré už od minulej nedele -vďaka Pánu Bohu- môžeme opäť  prichádzať, Vám dávam do pozornosti usmernenie Zboru biskupov ECAV.
 
 
Aj v našom chráme Božom platí, že na služby Božie je nevyhnutné prichádzať s  dobre známym prekrytím tváre v podobe rúška, šálu,resp. šatky.
 
Pri vstupe do chrámu sa nachádza dezinfekcia na ruky. Prosím, použite ju.
 
Sadať si možno iba na vyznačené miesta. Je totiž potrebné udržiavať odstup. Členovia jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba v jednej lavici.
 
V prípade, že  z jednej domácnosti prídu  len dvaja členovia, prosím, aby si sadali hneď  z kraja lavice od steny, aby si na druhý koniec lavice mohol ešte niekto prisadnúť.
 
 
Veľmi pekne Vám ďakujem za porozumenie a teším sa , že budeme môcť prežívať spoločné  požehnané chvíle  na  už druhých službách Božích.
 
 
S úctou 
 
                      Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie: 

Domáca pobožnosť na 4.nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia,
dnes je Deň matiek. My sme ešte minulý týždeň pre Vás natáčali k tejto príležitosti služby Božie. 
V rámci nich tam nájdete milé prekvapenie- malý darček od detí z detskej besiedky. Za myšlienku a realizáciu sa chcem poďakovať Zuzke Mišinovej a samozrejme, detičkám:-).
Veľmi pekne tiež ďakujem Zuzke Drábikovej a Ľubkovi Petríkovi za ich ochotu a službu pri natáčaní služieb Božích. 
Tiež ďakujem za službu nášmu bratovi kantorovi Jankovi Hadvigovi.
Verím, že prežijete požehnané chvíle počas videoprenosu.
Prajem Vám požehnaný a krásny Deň matiek!
S úctou
                                               Vaša farárka
 

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia, sestry a bratia!
 
Už je to 7 týždňov , čo sme sa naposledy mohli tešiť zo vzájomného osobného spoločenstva s Pánom Bohom.
 
Čas rýchlo letí a my si pomaly zvykáme na to, že táto situácia ešte nejaký čas potrvá. Je to niečo, čo tu veľmi dávno nebolo. Dobrých 100 rokov.
 
Ale aj táto situácia nás učí vytrvalosti a trpezlivosti, učí nás zamerať svoje mysle na veci skutočne dôležité a učí nás tiež odpútavať sa od vecí menej podstatných.
 
Verím, však, že nám táto situácia nezoberie túžbu po vzájomnom opätovnom stretávaní sa v spoločenstve Božej rodiny na službách Božích,  detskej besiedke, biblických hodinách či mládeži, keď to už bude možné.
 
Dovtedy sa budujme v našich rodinných spoločenstvách a upevňujme svoje vzájomné vzťahy a tiež vzťah s naším Dobrým Pastierom.
 
Prajem Vám všetkým požehnanú 2. nedeľu po Veľkej noci!
 
                            S úctou   
 
                                                       Vaša farárka
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia!
 
V trošku neskoršom čase- za čo sa Vám veľmi ospravedlňujem a ďakujem za Vaše porozumenie- posielam domácu pobožnosť na dnešnú- 1. nedeľu po Veľkej noci.
 
Nech Vás povzbudí vo viere nielen v tento deň , ale aj po celý budúci týždeň!
 
                                                                                                                                               
S úctou
                                                                                                                                                                        Vaša farárka
 
Zároveň si Vám dovoľujem oznámiť, že dnes o 13:30 bude  v RTVS Dvojke Televízny posol.
 
Na budúcu nedeľu by mali byť  rozhlasové služby Božie v Rádiu Slovensko po 9. hodine.
 
Každú stredu o 17:30 bývajú v  Rádiu Regina taktiež naše služby Božie. 
 
Odporúčam ich do Vašej pozornosti.
 
Prajem Vám požehnanú 1. nedeľu po Veľkej noci!
Súbor na stiahnutie:

2.slávnosť veľkonočná

Milí bratia, milé sestry,
 
nech Vás vo Vašej viere, láske a nádeji a vo Vašej radosti povzbudí aj dnešná domáca pobožnosť.
 
Požehnanú 2. slávnosť veľkonočnú Vám prajem!
 
S úctou
                          
                    Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

1.slávnosť veľkonočná a Pastiersky list zboru biskupov

Milí priatelia,
 
verím, že 1. slávnosť veľkonočná prinesie mnoho radosti, nádeje a povzbudenia do dnešných dní do našich životov.
 
Víťaz nad smrťou-Pán Ježiš- je  stredobodom a zmyslom slávenia Veľkej noci, je stelesnením Božej lásky a nádeje aj pre dnešný svet.
 
Verím, že k tejto nádeji Vás pozve aj dnešná pobožnosť , ako aj video so službami Božími.
 
Prajem Vám Božou láskou a nádejou preniknuté veľkonočné sviatky!
 
                                         S úctou 
 
                                                                              Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na Veľký piatok

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia!
 
Dnešný sviatočný deň je pre celý kresťanský svet dňom záchrany  hriešneho človeka a prejavom nekonečnej Božej lásky k nám ľuďom.
Jej dôkazom je Spasiteľ, ktorý zomiera na kríži.  Za nás. Za mňa. Za Teba. Prežívajme preto tento deň s láskou, vierou a úctou vo svojich srdciach voči Tomu, ktorý obetoval svoj život, aby nás zachránil.
 
Z celého srdca Vám prajem  pokojné a požehnané prežívanie Veľkého piatku!
 
                                              S úctou
                                                                                                Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na Kvetnú nedeľu

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia!

 
Čas neúprosne letí a my tu máme už poslednú pôstnu nedeľu-KVETNÚ. Vstupujeme  do Jeruzalema  so vzácnym Hosťom, ktorý tam prišiel  poslednýkrát, keďže táto Jeho cesta sa skončí na Golgote. Pozývam Vás, aby sme spoločne  prostredníctvom pašií prežili posledné dni nášho Spasiteľa na Jeho pozemskej púti. Pozývam Vás k  spoločným  pašiovým službám Božím aj prostredníctvom videoprenosu.
 
V súvise s videoprenosom a všetkým technickým zabezpečením a  náročným spracovaním sa chcem veľmi pekne poďakovať za ochotu a službu veľmi šikovnému tandemu- Zuzke Drábikovej a Ľubkovi Petríkovi.
Tiež veľmi pekne ďakujem našej pani starostke Táničke Botkovej, ako aj Zuzke Mišinovej, že vďaka  nim  budeme pašiové služby Božie  prežívať v takej podobe, na akú sme zvyknutí a ktorá nám prináša mnoho požehnania.
V neposlednom rade veľmi pekne ďakujem Jankovi Hadvigovi, ktorý nám poslúžil- ako náš kantor- hrou na organe. Aj vďaka nemu sa všetci môžeme cítiť tak, ako by sme boli spolu na službách Božích a verím, že sa každý rád pridá k spevu.
       Srdečná vďaka všetkým a nech Vám Vašu službu  Pán Boh vynahradí svojím požehnaním, neustálym sprevádzaním, ochranou a pomocou!
 
      Milí priatelia, prajem Vám všetkým požehnané chvíle 6. pôstnej nedele a pokojný vstup do tzv. Tichého alebo Veľkého týždňa!
 
                                      S úctou
                                                                      Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:
 

Stránky