Evanjelická cirkev

Domáca pobožnosť na 2.pôstnu nedeľu, mládež, detská besiedka

Milí priatelia, bratia a sestry, 
 
nech nás v zápase o posvätenie povzbudí dnešná pobožnosť. 
Milé deti, 
 
pozrite si s otvoreným srdiečkom  dnešnú detskú besiedku od Zuzky.
Milé dievčatá, milí chlapci,
 
 verím, že si nájdete čas na zamyslenie, ktoré pre Vás vybral Michal.
Prajem všetkým požehnanú 2. pôstnu nedeľu.
 
                 S úctou
 
                                             Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 1.pôstnu nedeľu, detská besiedka, mládež

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
nech nám posolstvo prvej pôstnej nedele pomáha kráčať životom v tejto neľahkej dobe.
Milé detičky, čaká na Vás ďalšia lekcia v podaní Zuzky Mišinovej.
 
Milé dievčatá, milí chlapci,
 
zamyslite sa na videom, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.
Prajem všetkým požehnanú 1. pôstnu nedeľu!
 
 
S úctou 
 
                           Vaša farárka

Domáca pobožnosť na Predpôstnu nedeľu, mládež, besiedka

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
prajem Vám požehnanú Predpôstnu nedeľu v duchu Božej lásky.
Milé deti, pozrite si dnešnú lekciu od Zuzky Mišinovej.
Milé dievčatá, milí chlapci, skúste popremýšľať nad  pripojeným videom, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.

Milí priatelia, do pozornosti dávam  dnešný televízny prenos služieb Božích  na RTVS Dvojke so začiatkom o 9.00 hodine.

Na tej istej stanici o 14.00 hodine bude Televízny posol.
 
S úctou 
 
                        Vaša farárka

Domáca pobožnosť na nedeľu po Deviatniku, mládež, detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,
prajem Vám požehnanú nedeľu po Deviatniku.
 
Súbor na stiahnutie:
Milé detičky, nezabudnite si pozrieť dnešnú lekciu , ktorú pre Vás pripravila Zuzka
Milé dievčatá, milí chlapci, nájdite si čas na krátke videá. Určite Vás obohatia.
S úctou
 
                                                Vaša farárka

Domáca pobožnosť na nedeľu Deviatnik, detská besiedka, mládež

Milí priatelia, bratia a sestry ,

po zdravotnej prestávke sa Vám opäť prihováram cez pobožnosť a prajem Vám  prežívanie Božej milosti v každodennom živote.

Súbor na stiahnutie:

Milé deti, pozrite si besiedku, ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.

Milé dievčatá, milí chlapci, nezabudnite si pozrieť  priložené videá, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.

Obidvom veľmi pekne ďakujem.

                                                                                                   S úctou

                                                                                                           Vaša farárka

 

Domáca pobožnosť - 3.nedeľa po Zjavení, mládež, detská besiedka

Milí priatelia,milé sestry a bratia,

prajem Vám požehnanú 3. nedeľu po Zjavení.

Súbor na stiahnutie:

Milé dievčatá, milí chlapci, pozrite si , prosím, pre svoj duchovný rast  nasledovné  videá.

A pre Vás milé detičky, online detská besiedka.

S úctou

                            Vaša farárka

Domáca pobožnosť - 2.nedeľa po Zjavení, mládež, detská besiedka

Milí priatelia, bratia a sestry,

prajem Vám mnoho povzbudenia pri  čítaní pobožnosti  z ústredia cirkvi. 

Milé dievčatá, milí chlapci, pozrite si , prosím, pre svoj duchovný rast  nasledovné  videá.

Milé deti, zastavte sa na chvíľku a pozrite si online besiedku. 

Zároveň do  Vašej pozornosti dávam televízny  dokument o evanjelickej diakonii, ktorú dnes (17.1.2021)  o 14.20 vysiela  RTVS Dvojka.  

Všetkým prajem požehnanú 2. nedeľu po Zjavení.

                                                                                                   S úctou

                                                                                                           Vaša farárka

 

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť-2.nedeľa po Zjavení (súbor PDF, 202 KB, otvorí sa v novom okne)

Domáca pobožnosť- 1.nedeľa po Zjavení, detská besiedka

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia, 

pre duchovné občerstvenie Vám posielam  pobožnosť z GBÚ. 

Prajem Vám  požehnanú 1.nedeľu  po Zjavení!

Milé deti, 

 pozrite si, prosím,lekciu detskej besiedky, ktorú pre Vás s láskou  pripravila Zuzka Mišinová. Prajem Vám krásnu besiedku.

 

S úctou 

                   Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Detská besiedka:

Domáca pobožnosť za Zjavenie Krista Pána mudrcom

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
verím, že dnešná pobožnosť z GBÚ poslúži aspoň vo večerných chvíľach a prinesie požehnanie do Vašich životov.
 
Tiež posielam program RTVS, kde sú služby Božie- televízne aj rozhlasové, ako aj iné duchovné relácie.
 
Prajem Vám požehnaný sviatok  Zjavenia Krista Pána mudrcom.
 
S úctou 
 
                        Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť- nedeľa po Novom roku

Milé sestry, milí bratia,milí priatelia,
 
keďže pre chorobu mi zatiaľ nie je možné vypracovať pobožnosti, prečítajte si, prosím, pobožnosť, ktorú pripravuje a poskytuje  Generálny biskupský úrad v Bratislave.
 
Prajem Vám požehnanú  nedeľu po Novom roku.
 
S úctou 
 
                         Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:
 
Link na piesne z Evanjelického spevníka a funebrálu:

Služby Božie- Silvester a Nový rok

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia, milé deti,

chcem Vám popriať pokojné a požehnané prežitie posledného dňa roku 2020 a tiež Vám popriať hojnosť Božieho požehnania, pokoja, síl, zdravia a odovzdanosti do Božích rúk v celom novom roku 2021!

Zároveň sa Vám veľmi ospravedlňujem, že dnešná a zajtrajšia pobožnosť nebude v písanej podobe, nakoľko som chorá, a teda nebude ani distribuovaná do schránok.

Ďakujem Vám za pochopenie.  

                                                       S úctou 

                                                                               Vaša farárka

Služby Božie na Youtube:

Služby Božie - 1.slávnosť vianočná

Milé sestry, milí bratia, milé deti, milí mladí priatelia!
 
"Narodil sa Vykupiteľ, celého sveta Spasiteľ, ľud Boží  nad tým dnes plesá, radujme sa , veseľme sa!
 
Boh splnil, čo zasľúbil nám, prišiel Syn Boží , Kristus Pán, aby nás z hriechov vykúpil a život večný navrátil."   (ES 47,2.4)
 
Dnes máme dôvod na veľkú radosť, ale aj vďačnosť za príchod nášho Spasiteľa do tohto sveta.
 
Prajem Vám všetkým, aby sme si túto radosť nenechali nikým a ničím zobrať  a s vďačným srdcom nasledovali v dobrom aj v zlom Toho, ktorý prišiel pre našu záchranu!
 
Požehnanú  1. slávnosť vianočnú prajem!
 
S úctou 
 
                        Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Služby Božie na Youtube: https://youtu.be/NSlKNADGTjY

Služby Božie na Štedrý večer, detský vianočný program

Milé deti, milí mladí priatelia, milé sestry, milí bratia!
 
Máme tu vytúžený  Štedrý večer s jeho radostnou zvesťou o narodení Spasiteľa.
 
Nech Vás domáca pobožnosť poteší a povzbudí v radosti a viere.
 
K dispozícii bude aj video prenos služieb Božích, za ktorého realizáciu aj  spracovanie (ako aj všetkých ďalších videí) sa chcem poďakovať  Zuzke Drábikovej a Ľubkovi Petríkovi.
 
Nezabudli sme ani na vianočný detský program, za ktorého zorganizovanie ďakujem Zuzke Mišinovej, za milé účinkovanie ďakujem všetkým detičkám, ktoré sa ho zúčastnili, ďakujem tiež za ochotu ich rodičom a v neposlednom rade sa chcem poďakovať Alžbetke Kucbelovej a Lukášovi Hamarovi za  tvorbu a technické spracovanie nielen tohto videa, ale aj všetkých videí detskej besiedky, ktoré Zuzka  s láskou k detičkám pripravovala a natáčala.
 
Pripájam aj informáciu o televíznych a rozhlasových vianočných prenosoch.
 
Prajem Vám Božou láskou naplnený Štedrý večer 2020!
 
                 S úctou 
 
                                            Vaša farárka
Súbor na stiahnutie:

Služby Božie: https://youtu.be/t3o56czOx8U

Detský vianočný program : https://youtu.be/4_2VNKxeXQc

Detská besiedka

Milé detičky,
 
pomaly sa končí advent a onedlho nám na dvere zaklopú Vianoce. 
 
Skôr než prídu, pozrite si poslednú tohtoročnú besiedku , ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
 
Prajem Vám krásne a požehnané predvianočné chvíle!
 
                 S úctou 
 
                                          Vaša farárka
 
Detská besiedka:

Domáca pobožnosť na 4.adventnú nedeľu, mládež

Milí priatelia, sestry a bratia,

adventná doba vrcholí. Verím, že Vás v tomto pohnutom čase povzbudí Božie slovo  z dnešnej pobožnosti.

Milé dievčatá, milí chlapci, 

verím, že si nájdete čas na pozretie nasledovných videí:

https://chcemviac.com/video/studium-slov-agape-laska/

https://chcemviac.com/video/studium-slov-shalom-pokoj/

Prajem Vám všetkým požehnanú 4.adventnú nedeľu v Božej ochrane.

S úctou

                                      Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnost na 4.adventnú nedeľu (súbor PDF, 389 KB, otvorí sa v novom okne)

Domáca pobožnosť na 3.adventnú nedeľu, detská besiedka, mládež

Milí priatelia, sestry a bratia,

aj keď sa nemôžeme osobne stretnúť na službách Božích, verím, že  adventné očakávanie budeme naplno prežívať a pripravovať sa na vianočné radostné udalosti, ktorých posolstvo sa nezmenilo ani v čase pandémie a je stále aktuálne a prináša nádej do dnešných dní.

Nech je Pán Boh s Vami a požehnáva Vás!

Milé deti, verím, že si nájdete čas a pozriete  si lekciu , ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.:-)

Detská besiedka:

https://www.youtube.com/watch?v=Q3yGOkHGLTA

Dievčatá a chlapci, verím, že využijete príležitosť na pozretie videí, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.:-)

Mládež:

https://chcemviac.com/video/studium-slov-martus-svedok/ 

https://chcemviac.com/video/studium-slov-chara-radost/

Ďakujem im:-).

S úctou

                   Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnost na 3.adventnú nedeľu (súbor PDF, 391 KB, otvorí sa v novom okne)

 

OZNAM CZ Kšinná

V súlade s Vyhláškou RÚVZ Trenčín č. 3/2020 zo dňa 8.12.2020,  s účinnosťou od zajtra(12.12.2020) predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje,že služby Božie nebudú.
Domáce pobožnosti budú zavesené na webovej stránke obce - v sekcii Evanjelická cirkev a tiež bude zabezpečená distribúcia do schránok.
 
Ďakujeme za pochopenie.
 

Detská besiedka, mládež

Milé detičky, 

aj dnes si pre Vás Zuzka Mišinová pripravila zaujímavú lekciu. Pozrite si ju, prosím a premýšľajte.

 

                                                                           Prajem Vám krásnu  besiedku!

Detská besiedka:

Milé dievčatá, milí chlapci,

s Michalom Vám posielame linky na ďalšie videá na zamyslenie. Prajem Vám požehnané premýšľanie!

Mládež:

Ďakujem Zuzke a Michalovi za ich ochotu a službu.

Všetkým prajem požehnanú 2.adventnú nedeľu!

     S úctou

                         Vaša farárka

Stránky