Evanjelická cirkev

Domáca pobožnosť na Vstúpenie

Milí priatelia, sestry a bratia,

nech dnešný večer, kedy si počas bežných životných okolností pripomíname na službách Božích Vstúpenie, nesie v sebe uistenie o prítomnosti nášho osláveného Pána 

v našich životoch za každých okolností.

Požehnaný sviatok Vstúpenia!

                                               S úctou Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

 

 

Domáca pobožnosť- Deň matiek

Milí priatelia, sestry a bratia, milé deti,
 
prajem Vám požehnané prežitie druhej májovej nedele-Dňa matiek. Nech Pán Boh požehnáva naše rodiny.
 
Súbor na stiahnutie:
 
Milé mamičky, milí oteckovia,
 
pozrite si  malý videodarček, ktorý pre Vás -pod vedením Zuzky Mišinovej- pripravili deti z detskej besiedky a mládež.
 
Pre Vás, dievčatá a chlapci,  našiel Michal Nosko  2 zaujímavé videá. Verím, že si na ne nájdete čas.
                
                                     S úctou
 
                                                                 Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 4.nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia, sestry a bratia,
prepáčte , že dnešná pobožnosť je až večernou pobožnosťou.
No napriek tomu verím, že povzbudí nielen v dnešný večer , ale aj počas týždňa.
Prajem Vám dnešný večer i celý nasledujúci týždeň v Božej ochrane a požehnaní.
Detičkám prajem požehnanú detskú besiedku.

S úctou a vďakou za pochopenie

Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 3.nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
prajem Vám pokojnú a požehnanú 3.nedeľu po Veľkej noci.
 
S úctou 
 
                                                                               Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia, bratia a sestry, 
ospravedlňujem sa za oneskorenie , no verím , že slová pobožnosti povzbudia aj v predvečerný čas.
Prajem Vám požehnanú 2. nedeľu po Veľkej noci.
 
Súbor na stiahnutie:
Milé detičky, nezabudnite si pozrieť  ďalšiu lekciu, ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
Milé dievčatá milí chlapci,
verím, že si nájdete čas na pozretie videí, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.
S úctou
 
                     Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 2.slávnosť veľkonočnú

 Milí priatelia ,milé sestry, milí bratia,
 
nech nás vzkriesený Pán Ježiš Kristus udržuje v živej a nehynúcej nádeji.
 
   S úctou
 
 
                            Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 1.slávnosť veľkonočnú, mládež

Milí priatelia, bratia a sestry, 

prajem Vám Božím pokojom, ale aj radosťou naplnenú 1.slávnosť veľkonočnú.

S úctou

                  Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Milí mladí priatelia,

aj Vám prajem požehnaný veľkonočný čas.

Domáca pobožnosť na Veľký piatok

Milí priatelia, sestry a bratia, 
 
prajem Vám pokojný a požehnaný veľkopiatočný večer. 
 
Nech Vás dnešná pobožnosť naplní  pokojom a vďakou za nesmiernu Božiu milosť, ktorú sme v Ukrižovanom a skrze Neho prijali.
 
S úctou
 
                        Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

OZNAM CZ Kšinná

Evanjelický cirkevný zbor oznamuje, že sa  zapája  do iniciatívy skupiny slovenských zvonárov. Tí plánujú v rámci všetkých slovenských kostolov a zvoníc projekt s názvom: „Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku“.

Pri spomienke na približne 10 000 obetí koronavírusu na Slovensku a presne rok od prvého zaznamenaného úmrtia, by sme sa chceli v modlitbách, spomienkach a pri zvuku zvonov na 10 minút zastaviť a uctiť si ich pamiatku.

V utorok, 30. marca 2021 o 15:00 tak  prejavíme súcit pozostalým a takisto poďakovanie všetkým, ktorí o naše zdravie a životy už viac ako rok neúnavne bojujú.

Ďakujeme za porozumenie. 

 S úctou    

            predsedníctvo CZ ECAV Kšinná

Domáca pobožnosť na 6.pôstnu nedeľu, mládež, detská besiedka

    Milí priatelia, bratia a sestry,
 
    prajem Vám požehnanú Kvetnú nedeľu!  
 
    Milé deti, pozrite si, prosím, dnešnú besiedku.
    Milé dievčatá , milí chlapci, popremýšľajte nad  témou dnešného videa.
    Do pozornosti Vám dávam aj dnešné rozhlasové služby Božie z Uhorského  v Rádiu Slovensko o 9.05.
 
Taktiež do Vašej pozornosti dávam televízne a rozhlasové služby Božie počas veľkonočných sviatkov.
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 5.pôstnu nedeľu, mládež, detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám Božím pokojom naplnenú 5. pôstnu nedeľu!

Tiež aj Vám, milé deti a dievčatá a chlapci. Nezabudnite si  pozrieť videá.

S úctou 

             Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Detská besiedka:

Mládež:

Slová od Zboru biskupov a predsedníctva ECAV

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
 prečítajte si , prosím, nasledovné  slová od Zboru biskupov a predsedníctva ECAV.
 
 Pripájam  aj prehľad  programov v RTVS, zvlášť pozývam na zajtrajší televízny prenos služieb Božích z Modry-Kráľovej.
 
 Prajem Vám veľa síl pre tento pôstny čas.
 
S úctou
 
                 Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 3.pôstnu nedeľu, detská besiedka, mládež

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,

prajem Vám požehnanú a Božím pokojom a  Jeho vedením naplnenú 3.pôstnu nedeľu.

Milé detičky, verím, že si nájdete čas na dnešnú  lekciu, ktorú pre Vás pripravila Zuzka.

Milé dievčatá, milí chlapci, video, ktoré pre Vás našiel Michal, je zase určené pre Vás. Veľa chuti do objavovania.

S úctou 

                                 Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 2.pôstnu nedeľu, mládež, detská besiedka

Milí priatelia, bratia a sestry, 
 
nech nás v zápase o posvätenie povzbudí dnešná pobožnosť. 
Milé deti, 
 
pozrite si s otvoreným srdiečkom  dnešnú detskú besiedku od Zuzky.
Milé dievčatá, milí chlapci,
 
 verím, že si nájdete čas na zamyslenie, ktoré pre Vás vybral Michal.
Prajem všetkým požehnanú 2. pôstnu nedeľu.
 
                 S úctou
 
                                             Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 1.pôstnu nedeľu, detská besiedka, mládež

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
nech nám posolstvo prvej pôstnej nedele pomáha kráčať životom v tejto neľahkej dobe.
Milé detičky, čaká na Vás ďalšia lekcia v podaní Zuzky Mišinovej.
 
Milé dievčatá, milí chlapci,
 
zamyslite sa na videom, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.
Prajem všetkým požehnanú 1. pôstnu nedeľu!
 
 
S úctou 
 
                           Vaša farárka

Stránky