Evanjelická cirkev

Domáca pobožnosť na nedeľu Deviatnik

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
prajem Vám , aby ste mohli ničím nezaslúženú Božiu milosť prežívať nielen v dnešnú nedeľu Deviatnik, ale neustále.
 
Vám , milé detičky, prajem  krásnu besiedku s Rút.
 
S úctou 
 
Vaša farárka
 

Domáca pobožnosť na 4.nedeľu po Zjavení, detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám požehnanú 4. nedeľu po Zjavení. Nech je moc Pánova pri Vás!

Milé detičky, prajem Vám požehnanú besiedku so Samsonom.

S úctou 

                      Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Zjavení, detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám požehnanú 3. nedeľu po Zjavení v Božej láske a ochrane.

Vám, milé detičky, prajem krásnu lekciu z detskej besiedky.

S úctou 

                           Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení, Detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
prajem Vám , aby ste nielen dnešnú nedeľu, ale aj každý deň svojho života mohli prežívať s naším stálym Hosťom.
Milé deti, verím, že si nájdete čas a pozriete si lekciu, ktorú si pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
 
Požehnanú 2. nedeľu po Zjavení prajem všetkým.
 
S úctou 
 
             Vaša farárka

Domáca pobožnosť na Zjavenie Krista Pána mudrcom

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám požehnané kráčanie za tou najžiarivejšou Hviezdou , ktorou je Pán Ježiš.

Požehnaný sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom!

S úctou

                                  Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 1.slávnosť vianočnú

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
prajem Vám , aby ste v dnešnú 1.slávnosť vianočnú urobili najväčší objav Vášho života.
 
Nech Vám k tomu svojou troškou pomôže aj dnešná pobožnosť.
 
Pokojný a Božou milosťou naplnený 1.sviatok vianočný Vám prajem.
 
S úctou
 
                      Vaša farárka

Domáca pobožnosť na Štedrý večer, vianočné vystúpenie detí z detskej besiedky

Milí priatelia, bratia a sestry,

prajem Vám požehnaný Štedrý večer nielen s pobožnosťou, ale aj s detským vianočným vystúpením.

Ďakujem detičkám, Zuzke Mišinovej a aj rodičom.

S úctou 

                    Vaša farárka

Oznam od CZ Kšinná

Predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje, že služby Božie sa budú konať v nedeľu v kultúrnom dome o 9:00 a o 11:10 hodV súlade s platnou vyhláškou sa ich, žiaľ, môžu zúčastniť iba očkovaní a prekonaní. Predsedníctvo CZ sa ospravedlňuje všetkým, ktorí sa z dôvodu vyhlášky nebudú môcť zúčastniť služieb Božích. Aj naďalej  budú distribuované pobožnosti do schránok a uverejňované na webovej stránke obce. 

Predsedníctvo CZ prosí o nahlasovanie svojej účasti na službách Božích do sobotného večera na farskom úrade.

Domáca pobožnosť - 3.adventná nedeľa, detská besiedka

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia,

prajem Vám, aby dnešná pobožnosť bola motiváciou nielen dnes, ale každý deň.

Prajem Vám Boží pokoj a Jeho požehnanie pre 3.adventnú nedeľu.

S úctou 

                    Vaša farárka

Detská besiedka od Zuzky Mišinovej

Domáca pobožnosť- 2.adventná nedeľa, detská besiedka

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,
 
nech Vás Pán Boh požehnáva aj počas 2. adventnej nedele a dáva Vám veľa síl prinášať kúsok Božieho kráľovstva do tohto sveta.
Milé deti, verím, že si nájdete čas a pozriete  si lekciu , ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
S úctou
 
                         Vaša farárka

Domáca pobožnosť- 1.adventná nedeľa, detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,

verím, že na začiatku adventnej doby Vás povzbudí aj dnešná pobožnosť.

Pre detičky je zase pripravená videolekcia z detskej besiedky, za ktorú ďakujem sestre Zuzke Mišinovej.

Rovnako pre deti a rodičov dávam do pozornosti milý darček , ktorý bol pre nás ponúknutý na webovej stránke našej cirkvi. 
Tým darčekom je adventný kalendár, podľa ktorého  môžu spoločné adventné chvíle a aktivity stráviť deti so svojimi rodičmi.

 Prajem Vám všetkým požehnanú 1. adventnú nedeľu, ako aj prvý adventný týždeň!

                                                                                                                                                   S úctou 
                                                                                                                                                                                    Vaša farárka

 

Oznam od CZ Kšinná

Predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje, že služby Božie dňa 28.11. a 5.12.2021 (t.j. prvé dve adventné nedele) nebudú.

Opäť  budú roznášané pobožnosti do domácností a tiež budú uverejnené na webovej stránke obce.

Tiež dávame do pozornosti našim deťom  online detskú besiedku, ktorá bude k dispozícii  na stránke obce.

Kto má záujem o prislúženie Večere Pánovej môže kontaktovať pani farárku Baškovú na t.č. 0918 828 224 alebo na t.č. 038/7699126.

Ďakujeme za pochopenie  a prajeme všetkým pokojné a požehnané prežitie nastávajúceho adventného obdobia.

Stránky