Evanjelická cirkev

Domáca pobožnosť- 1.adventná nedeľa, detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,

verím, že na začiatku adventnej doby Vás povzbudí aj dnešná pobožnosť.

Pre detičky je zase pripravená videolekcia z detskej besiedky, za ktorú ďakujem sestre Zuzke Mišinovej.

Rovnako pre deti a rodičov dávam do pozornosti milý darček , ktorý bol pre nás ponúknutý na webovej stránke našej cirkvi. 
Tým darčekom je adventný kalendár, podľa ktorého  môžu spoločné adventné chvíle a aktivity stráviť deti so svojimi rodičmi.

 Prajem Vám všetkým požehnanú 1. adventnú nedeľu, ako aj prvý adventný týždeň!

                                                                                                                                                   S úctou 
                                                                                                                                                                                    Vaša farárka

 

Oznam od CZ Kšinná

Predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje, že služby Božie dňa 28.11. a 5.12.2021 (t.j. prvé dve adventné nedele) nebudú.

Opäť  budú roznášané pobožnosti do domácností a tiež budú uverejnené na webovej stránke obce.

Tiež dávame do pozornosti našim deťom  online detskú besiedku, ktorá bude k dispozícii  na stránke obce.

Kto má záujem o prislúženie Večere Pánovej môže kontaktovať pani farárku Baškovú na t.č. 0918 828 224 alebo na t.č. 038/7699126.

Ďakujeme za pochopenie  a prajeme všetkým pokojné a požehnané prežitie nastávajúceho adventného obdobia.

Predstavenie kandidátov na generálneho dozorcu ECAV

Milí bratia , milé sestry,

dávam  Vám  do pozornosti pripravovanú diskusiu Mediálneho výboru ECAV s kandidátmi na pozíciu generálneho dozorcu.

Diskusia sa uskutoční ONLINE v sobotu 24. júla 2021 od 16:00 cez YouTube kanál ECAV s vami. 

Na nasledujúcom linku nájdete aj životopisy a motivačné listy oboch kandidátov.

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/marian-damankos-a-ivan-trepac-dvaja...

Domáca pobožnosť 2. slávnosť svätodušná

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
prajem Vám požehnané prežitie 2. svätodušného večera.
 
                                                                                       S úctou
 
                                                                                                         Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť 1. slávnosť svätodušná

Milí priatelia, sestry a bratia, milé deti, mladí priatelia ,

prajem Vám požehnanú 1.slávnosť svätodušnú, ktorá bude prežívaná v blízkosti a pod vedením Božieho Ducha.

Milé detičky, ďalšia lekcia detskej besiedky od Zuzky už na Vás čaká.

Milé dievčatá , milí chlapci, skúste porozmýšľať o videách, ktoré hovoria o  Duchu Svätom  a ktoré pre Vás našiel a vybral Michal.

Pripájam aj Pastiersky list k svätodušným sviatkom.

 Dávam tiež do Vašej pozornosti oznam v závere dnešnej pobožnosti.

           S úctou 

                                                                                                                                                         Vaša farárka

Domáca pobožnosť na nedeľu po Vstúpení

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
nech Vás dnešná pobožnosť posilní v radosti, ale aj viere , láske  a nádeji.
 
Súbor na stiahnutie:
Milé detičky, pozrite si ďalšiu detskú besiedku, ktorú pre Vás s láskou pripravila Zuzka Mišinová.
Prajem všetkým požehnanú nedeľu po Vstúpení.
 
                                                                                             S úctou 
 
                                                                                                                  Vaša farárka

Domáca pobožnosť na Vstúpenie

Milí priatelia, sestry a bratia,

nech dnešný večer, kedy si počas bežných životných okolností pripomíname na službách Božích Vstúpenie, nesie v sebe uistenie o prítomnosti nášho osláveného Pána 

v našich životoch za každých okolností.

Požehnaný sviatok Vstúpenia!

                                               S úctou Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

 

 

Domáca pobožnosť- Deň matiek

Milí priatelia, sestry a bratia, milé deti,
 
prajem Vám požehnané prežitie druhej májovej nedele-Dňa matiek. Nech Pán Boh požehnáva naše rodiny.
 
Súbor na stiahnutie:
 
Milé mamičky, milí oteckovia,
 
pozrite si  malý videodarček, ktorý pre Vás -pod vedením Zuzky Mišinovej- pripravili deti z detskej besiedky a mládež.
 
Pre Vás, dievčatá a chlapci,  našiel Michal Nosko  2 zaujímavé videá. Verím, že si na ne nájdete čas.
                
                                     S úctou
 
                                                                 Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 4.nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia, sestry a bratia,
prepáčte , že dnešná pobožnosť je až večernou pobožnosťou.
No napriek tomu verím, že povzbudí nielen v dnešný večer , ale aj počas týždňa.
Prajem Vám dnešný večer i celý nasledujúci týždeň v Božej ochrane a požehnaní.
Detičkám prajem požehnanú detskú besiedku.

S úctou a vďakou za pochopenie

Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 3.nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
prajem Vám pokojnú a požehnanú 3.nedeľu po Veľkej noci.
 
S úctou 
 
                                                                               Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia, bratia a sestry, 
ospravedlňujem sa za oneskorenie , no verím , že slová pobožnosti povzbudia aj v predvečerný čas.
Prajem Vám požehnanú 2. nedeľu po Veľkej noci.
 
Súbor na stiahnutie:
Milé detičky, nezabudnite si pozrieť  ďalšiu lekciu, ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
Milé dievčatá milí chlapci,
verím, že si nájdete čas na pozretie videí, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.
S úctou
 
                     Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 2.slávnosť veľkonočnú

 Milí priatelia ,milé sestry, milí bratia,
 
nech nás vzkriesený Pán Ježiš Kristus udržuje v živej a nehynúcej nádeji.
 
   S úctou
 
 
                            Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Stránky