Tradičné stavanie mája

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA-30.4.2024- ZAČIATOK 17:00 PRI KULTÚRNOM DOME