Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení, Detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
prajem Vám , aby ste nielen dnešnú nedeľu, ale aj každý deň svojho života mohli prežívať s naším stálym Hosťom.
Milé deti, verím, že si nájdete čas a pozriete si lekciu, ktorú si pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
 
Požehnanú 2. nedeľu po Zjavení prajem všetkým.
 
S úctou 
 
             Vaša farárka