Domáca pobožnosť na Štedrý večer, vianočné vystúpenie detí z detskej besiedky