Informácie k novým pravidlám platným od 22.11.2021

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové vyhlášky pre potrebu zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18.11.2021 schválila vláda SR.

Vyhlášky sú účinné od pondelka 22.11.2021 a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.