Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.6 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Kšinná

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 16. marca 2019

Ing. Boženu Hollú,

Obecný úrad Kšinná 102, 956 41 Uhrovec, tel. č. 0907 056 243, obec.ksinna@post.sk

 

V Kšinnej 30.01.2019

                                                                                 JUDr. Tatiana Botková, v.r.

                                                                                            starostka obce