Miestne dane a poplatky

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú pripravené na prevzatie. Výmery si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín:
 
                                         Pondelok: 7:30-12:30    13:00-15:30
                                          Streda:    7:30-12:30     13:00-17:00
                                            Piatok:     7:30-12:30    13:00-14:00
 
Platiť je možné v hotovosti do pokladne na obecnom úrade alebo cez Internet banking.