Obecná knižnica

Obecná knižnica pozýva všetky deti predškolského a školského veku vo štvrtok 28. 3. 2024 o 16.00 hod. na veľkonočné tvorenie do priestorov knižnice. Stačí si priniesť 1 až 2 vyfúknuté a saponátom umyté vajíčka, prípadne polystyrénové, tiež dobrú náladu a chuť tvoriť. Zároveň je možnosť si vypožičať dobrú knihu na veľkonočné prázdniny. Čaká na Vás aj sladká odmena.

Všetci ste srdečne vítaní.