Ochrana pred požiarmi pri vykurovaní

    S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.

    Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:

nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
zlý technický stav vykurovacích telies.
    Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom.

Ďalšie informácie (plagáty na stiahnutie) :