Odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že od 18.4.2023 budú  jej pracovníci  vykonávať odpočet vody v Kšinnej . Odpočet v  Závade pod Čiernym vrchom bude oznámený neskôr. Z tohto dôvodu žiada občanov, aby  sprístupnili svoje vodomerné šachty, zatvorili psíkov a povolili zamestnancom prístup do šácht.