Opatrenia na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny - platné od 4.11.2020

Od 04.11.2020 sa ruší preberanie všetkých písomností a konzultácií s vybranými zamestnancami na recepcii úradu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 4.11.2020 fungujú v štandardnom režime.

Úradné hodiny:

Pondelok        8:00-12:00 / 13:00-15:00

Utorok             8:00-12:00 / 13:00-15:00

Streda             8:00-12:00 / 13:00-17:00

Štvrtok            nestránkový deň

Piatok             8:00-12:00

V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok  sú  klienti povinní sa pri vstupe do budovy preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, v opačnom prípade nebudú  pustení do priestorov úradu.

Pred vstupom do budovy bude naďalej každému klientovi  odmeraná teplota.

Aj naďalej platí povinnosť dodržiavať všetky doteraz platné opatrenia, predovšetkým dodržiavanie všeobecných hygienických opatrení – nosenie rúšok v interiéri a exteriéri, dezinfekcia rúk,  dodržiavanie odstupov.