Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 15.10.2020