Oznam o odpočte elektrickej energie

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že, dňa 15.9.2020 (utorok) v čase od 09:00 do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií v Závade pod Čiernym vrchom a dňa 16.9.2020 (streda) v čase od 09:00 do 18:00 h. v Kšinnej.
 

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali, alebo uzatvorili svojich psov.

V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na  číslo 0908 707 521.