Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

V dňoch 12.9.-14.9.2022 MUDr. Mikulášová , ambulancia Uhrovec neordinuje. Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Ščešnák Martin - Bánovce n.B. 

Dňa 16.9.2022 MUDr. Mikulášová ambulancia Uhrovec neordinuje, zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Chocholatá Monika - Bánovce n.B.