Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

Dňa 9.12.2022 MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.
Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Chocholatá Monika, ambulancia Bánovce n.B. 
V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii . +421 910 371 535