Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

V dňoch 29.12.2022-3.1.2023 MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Chocholatá Monika, ambulancia Bánovce n.B.

V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii . +421 910 371 535