Oznam - povinnost' registrácie a identifikácie chovu ošípaných