Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja- záverečné stanovisko