Plánované prerušenie distribúcie elektriny- Hajšovci, Novina, Rakovec