Projekt z TSK- Zelené oči: "Netreba zabúdať, ale treba vysádzať"