Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt