Tradičné stavanie mája

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA

30. apríl 2023- začiatok o 16:30 hod. pri kultúrnom dome