Určenie počtu volebných obvodov, počet volených poslancov a počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

V Obci Kšinná a časti obce Závada pod Čiernym vrchom obecné zastupiteľstvo určilo:

- Počet volebných obvodov jeden
- Počet volených poslancov je päť
- Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 501 (slovom päťstojeden)

Ing. Miroslav Tuchyňa, starosta obce