Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID -19- 8. aktualizácia