Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania-výrub drevín na parcele E-KN č 319, k.ú. Závada pod Čiernym vrchom (LV č. 304).Dôvodom výrubu je vyčistenie parciel od náletu, ktorý poškodzuje staré stavby pôvodných rodinných domov na laze Dlhé.

Súbor na stiahnutie:

Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania(súbor PDF, 125 KB, otvorí sa v novom okne)