VEREJNÁ VYHLÁŠKA-rozhodnutie o umiestnení stavby "PE_Kšinná, Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK"