Vyhláška č. 3/2020 RÚVZ so sídlom v Trenčíne, účinnosť 12.12.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava ustanovuje:

1. Podľa ustanovenia 48 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje

  • organizovanie príležitostných trhov, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov na priamy konzum ambulantným spôsobom,
  • organizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou nápojov a pokrmov aj v počte menšom ako 6 ľudí na mieste, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve.

2. Podľa ustanovenia 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje:

  • obmedziť kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení možno vykonávať len výlučne so sediacimi účastníkmi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,
  • obmedziť kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 , možno vykonávať len tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 12.12.2020.

Súbor na stiahnutie:

Vyhláška č.3/2020 RÚVZ Trenčín z 8.12.2020 (súbor PDF, 336 KB, otvorí sa v novom okne)