Západoslovenská distribučná spoločnosť

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že 
dnes 13.9.2021 v čase od 10:30 h. do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií v obci Závada pod Čiernym Vrchom a  14.9.2021 v obci Kšinná v čase od 09:00 h. do 18:00 h.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.