Zápisnica okrskovej volebnej komisie - 1.kolo volieb prezidenta SR