Zber železa

Vážení občania,

zber starého železa a kovového odpadu sa v našej obci uskutoční v dňoch 

3.11.2023 – 7.11.2023.

Železo je potrebné doniesť pri obecný úrad a nechať na vyznačenom mieste.

Občania, ktorí majú problém s odvozom, môžu požiadať na obecnom úrade na t.č. 038/7699122 o odvoz.