Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 48,71 % 

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2023 do 29.2.2024) 

 je 18,- eur.

Súbor na stiahnutie: 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2022 (súbor PDF, 154 KB, otvorí sa v novom okne)

V roku 2022 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 183,15 ton odpadu, z toho bolo 93,93 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 89,22 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Oproti minulému roku sa nám navýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov o 14,02 % , a tak budeme za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platiť  za tonu o 4  eurá menej ako v roku 2022 a o 9 eur menej ako v roku 2021.

Ďakujeme, že separujete a pomáhate tak životnému prostrediu. 


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021: 34,69 % 

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023) 

 je 22,- eur.

Súbor na stiahnutie: 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2021 (súbor PDF, 203 KB otvorí sa v novom okne)

V roku 2021 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 166,76 ton odpadu, z toho bolo 108,91 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 57,85 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Oproti minulému roku sa nám navýšila úroveň vytriedenia komunálnych odpadov o 12,22 % , a tak budeme za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platiť  za tonu o 5  eur menej ako v roku 2021.


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020: 22,47 % 

Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2021 do 28.2.2022) 

 je 27,- eur.

Súbor na stiahnutie:

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2020 (súbor PDF, 203 KB, ovtorí sa v novom okne)


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019: 20,41 % 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu ( 20 03 07) na skládku odpadov  v euro t-1 

    (platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) 

 je 22,- eur.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
 

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že lepšie triedenie odpadov znamená nižšie náklady pre obec. Ak by obec dosiahla úroveň vytriedenia odpadu nad 30 %- poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu by bol vo výške 13 eur/1 tona.

Z týchto dôvodov vyzývame všetkých občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu a separovaniu odpadov, pretože zodpovedným prístupom môžeme dosiahnuť vyššiu mieru triedenia komunálnych odpadov a nižšiu sadzbu za uloženie odpadu na budúci rok.

V roku 2019 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 148,32 ton odpadu, z toho bolo 118,04 tony zmesový komunálny odpad, objemný odpad a iné biologicky nerozložiteľné odpady a 30,28 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

V roku 2018 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 151,37 ton odpadu, z toho bolo 129,50 tony zmesový komunálny odpad a objemný odpad a 21,87 tony tvorili zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť.

Súbor na stiahnutie:

Výpočet_úrovne_vytriedenia_komunálnych_odpadov_2019 (súbor PDF 505 KB, otvorí sa v novom okne)