Faktúry

Faktúry doručené obci od 1.1.2011 uvádzame v štruktúrovaných prehľadoch podľa rokov v súbore na stiahnutie vo formáte PDF.

Faktúry došlé v roku : 2017

Prijaté faktúry 1-6 2017
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 270.16 KB, otvorí sa v novom okne)
Faktúra 1717 - Projekt verejná budova - Kšinná - IN-PRO s.r.o.
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 24.82 KB, otvorí sa v novom okne)
Faktúra 1721 - Projekt verejná budova - Kšinná - IN-PRO s.r.o.
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 22.09 KB, otvorí sa v novom okne)

Faktúry došlé v roku : 2016

Vystavené faktúry 7-12 2016
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 178.99 KB, otvorí sa v novom okne)
Vystavené faktúry 7-12 2016
Prijaté faktúry 7-12 2016
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 307.52 KB, otvorí sa v novom okne)
Prijaté faktúry 7-12 2016
Vystavené faktúry 1-6 2016
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 137.14 KB, otvorí sa v novom okne)
Vystavené faktúry 1-6 2016
Prijaté faktúry 1-6 2016
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 239.23 KB, otvorí sa v novom okne)
Prijaté faktúry 1-6 2016

Faktúry došlé v roku : 2015

Prijaté faktúry 10-12 2015
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 219.1 KB, otvorí sa v novom okne)
Prijaté faktúry 10-12 2015
Vystavené faktúry 10-12 2015
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 14.31 KB, otvorí sa v novom okne)
Vystavené faktúry 10-12 2015
Prijaté faktúry 1-9 2015
(druh súboru: application/pdf, veľkosť: 115.82 KB, otvorí sa v novom okne)
2015FP

Stránky