ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Voľné pracovné miesto- ROBOTNÍK

Pracovná náplň:

Údržba verejných priestranstiev v obci- ručná i strojová, údržba objektov vo vlastníctve obce, drobné stavebné práce na objektoch obce, odstraňovanie bežných porúch, správa obecných komunikácii, obsluha a údržba techniky a strojov, manipulácia s odpadmi- odpadové hospodárstvo,  pomocné práce v obci

Dátum nástupu: 4.9.2023

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto výkonu práce:

Kšinná

Pracovný pomer:

Pracovný pomer na určitú dobu

Zmennosť:

jednozmenná

Požadovaný stupeň vzdelania:

Stredné odborné vzdelanie

Vodičské oprávnenie:

Skupina B

Skupina T (vítaná)

Všeobecné spôsobilosti:

Samostatnosť a rozhodnosť, zodpovednosť, fyzická zdatnosť, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, poriadok a dôslednosť, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Kontakt:

Obecný úrad Kšinná

Informácie k voľbám do NR SR 2023

  • Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023 možno doručiť v elektronickej forme na adresu: info@ksinnazavada.sk

  • Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023 možno doručiť v elektronickej forme na adresu: info@ksinnazavada.sk

Oznam od kominára

KOMINÁRSTVO LADISLAV MARKECH

Oznamujeme Vám, že  21.7.2023 (piatok) , bude chodiť po Závade pod Čiernym vrchom kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. 

Oznam od kominára

KOMINÁRSTVO LADISLAV MARKECH

Oznamujeme Vám, že od 12.7.2023 , v prípade priaznivého počasia,  bude  chodiť po našej obci  kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov.  

Táto kontrola sa prevádza v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v aktuálnom znení a vyhlášky č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
 
Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou.

Cena za vyčistenie jedného komína je 20,00 €.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS