ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Nové opatrenia od 20.08.2020 COVID-19

Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vydal nové opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti od štvrtka 20. augusta 2020. Ich cieľom je ochrániť zdravie obyvateľov kraja, zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 a vzniku nových ohnísk.

Opatrenia vydané RÚVZ v Trenčíne, platné pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Prievidza :

Zákaz:

 • návštev v nemocniciach,
 • návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti (pobytová forma),
 • organizácie hromadných podujatí nad 500 účastníkov v exteriéri (vrátane športových podujatí),
 • organizácie hromadných podujatí nad 250 účastníkov v interiéri,
 • poskytovania občerstvenia (pokrmov a nápojov) pri hromadných podujatiach,
 • všetkých interiérových podujatí po 23.00 h (s výnimkou svadieb),
 • obmedzenie kapacity plavární a kúpalísk na 50%.

Neodporúča sa:

 • organizovať rodinné oslavy,
 • cestovať do rizikových oblastí (prehodnotiť cestovanie do zahraničia).

Odporúča sa:

 • vypracovať krízový plán (výrobné prevádzky, firmy), dodržiavať všetky opatrenia vydané RÚVZ pre prevádzky,
 • prijať také opatrenia, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií.

Všetky opatrenia budú v platnosti do 31. augustaďalší postup bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v kraji. Výstupy z Krízového štábu Okresného úradu Trenčín, ktorý zasadal v budove župného úradu si môžete pozrieť v priloženom videu.

 

Odkaz na stránku s videom a opatreniami (otvorí sa v novom okne):

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/v-styroch-rizikovych-okresoch-budu-od-stvrtka-platit-nove-opatrenia.html?page_id=735550

 

Verejná vyhláška - Regionálny úrad verejného zdravotníctva platná od 20.08.2020 od 00:00 hod do 31.08.2020 do 24:00 hod.

Súbor na stiahnutie:

 Verejná vyhláška platná od 20.8.2020 (súbor PDF, 536 KB, ovtorí sa v novom okne)

 

Výkup papiera

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.08.2020 (sobota) sa uskutoční výkup papiera.

V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 10:30-11:00.

V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 11:00-11:15.

Papier musí byť zviazaný, z kníh treba odstrániť tvrdé obaly. Kartóny sa nevykupujú.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

SODB 2021 -Tlačová správa

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trenčianskom kraji je sčítaných takmer 19 % bytov, dve obce zapísali všetky údaje o bytových jednotkách v rekordnom čase.   

Viac informácií v súbore na stiathnutie:

 TS Trenčiansky kraj (súbor PDF, 343KB, otvorí sa v novom okne)

 

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 21, písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

Od 20.7.2020 /pondelok/ dochádza k posunu ordinačných hodín zo 6.00 hod. na 7.00 hod.

Ordinačné hodiny platné od 20.7.2020

Lekár : MUDr. Gabriela Mikulášová

Sestra: Ľubica Hudáková

 

Plánované odbery krvi sa realizujú denne od 6.30 hod. do 7.30 hod. 

Pondelok: 7.00 – 12.00, 12.00-12.30 hod obed , 12.30-15.00 pracujúci , administratíva 

Utorok: 7.00-12.00, 12.00-12.30 obed, 12.30-13.00 administratíva, návštevy 

Streda:7.00-12.00, 12.00-12.30 obed, 12.30-16.00 pracujúci, administratíva 

Štvrtok: 7.00-12.00, 12.00-12.30 obed, 12.30-13.00 administratíva, návštevy

Piatok: 7.00-12.00 , 12.00-12.30 obed, 12.30-13.00 administratíva

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

V dňoch 13.-17.7.2020 /pondelok - piatok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Kruták – Slatina n. B. (pondelok, stredu, štvrtok, piatok) po predchádzajúcom telefonickom dohovore – tel. číslo: 038 766 32 32.

V utorok je zástup zabezpečený v ambulancii MUDr. Kruták – Motešice po predchádzajúcom telefonickom dohovore 038/642 32 32.

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS