ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 13.11.2021 (sobota) bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Kšinná a Závada pod č. Vrchom.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Tisovická, Predhorie, Rovniny, Chladnáč, Budové, Rubánkové, Letisko, Ostrice, Dlhé, Pánska lúka, Solisko, Izbice v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

Dňa  12.11.2021 /piatok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Ščešnák Martin, ambulancia Bánovce nad Bebravou po predchádzajúcom telefonickom dohovore – tel. číslo: +421 387608261

V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii .

Chronické lieky Vám predpíšeme po odoslaní požiadavky cez ecasenka.sk alebo mailom : bonumedsro@gmail.com

Lieky od špecialistov si môžete dať predpísať u príslušného špecialistu.

Lieky po hospitalizácii Vám odošleme po oskenovaní / odfotení prepúšťacej správy a odoslaní na mail bonumedsro@gmail.com

Karanténne PN Vám vystavíme po odoslaní žiadosti cez ecasenka.sk

 

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s utanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnutľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkon spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.

Viac informácií: 

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.2021 (súbor PDF, 343 KB, otvorí sa v novom okne)

Oznam o zaočkovanosti

V skupine obyvateľov nad 50 rokov má okres Bánovce nad Bebravou zaočkovanosť na úrovni 59,9 %. Každý okres, ktorému sa podarí zaočkovať 65 % ľudí nad 50 rokov získa v covid automate výhodu a môže sa v ňom posunúť o stupeň nižšie, čo znamená menej prísne pravidlá a menej obmedzení. Do takejto zaočkovanosti nám chýba už len 699 osôb, preto Vás prosím, aby ste vyzývali ľudí k očkovaniu, ktoré je dostupné priamo v našom regióne aj bez registrácie a môže nám pomôcť zlepšiť situáciu v okrese.

Očkovanie v Nemocnici AGEL Bánovce prebieha v utorok a piatok v čase od 7:30 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:30 hod., neregistrovaní záujemcovia sa môžu prísť dať zaočkovať  týchto dňoch v čase od 8:30 do 11:00 hod.

                                                                          Informácia mesta Bánovce nad Bebravou

Sviatok všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Obdobie, kedy sa cintoríny zapĺňajú množstvom umelých kvetov, vencov a kahancov. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký to má dopad na životné prostredie?

ZBYTOČNÝ A VEČNÝ ODPAD NA SKLÁDKACH

Umelé ozdoby na hroboch sú zväčša vyrobené z viacerých materiálov a nedajú sa preto recyklovať. Väčšinou sú tak odsúdené na skládku odpadov, kde sa rozkladajú stovky rokov. Veľkým problémom je aj množstvo sviečok v plastovom alebo sklenenom obale. Ak sa nevytriedia, končia na skládkach, kde sa menia na „večný odpad“.

MALÁ ZMENA, VEĽKÝ VÝSLEDOK

Skúsme to tento rok spraviť inak. Namiesto umelých kvetov, vencov a iných ozdôb prinesme na hroby našich blízkych

kvety v kvetináči. Sú krajšie, vydržia možno až do prvých mrazov a sú cenovo dostupné. Vsadiť môžeme aj na výzdobu z prírodných materiálov – šišiek, sušených kvetov či ihličia.

Ak už máme sklenené kahance alebo svietniky, používajme ich čo najdlhšie. Za zváženie stojí použitie sviečok zo sójového alebo včelieho vosku.

Aj prírodné materiály raz skončia ako odpad. Živé kvety bez plastových obalov, stužiek a drôtikov, kvety z kvetináčov, burinu, lístie či konáriky vytrieďme, aby zbytočne neputovali na skládku. Ak nie sú na cintoríne dostupné nádoby na triedený odpad, vezmime odpad so sebou a vytrieďme ho doma.

Plagát na stiahnutie:  Plagát Pamiatka zosnulých (súbor PDF, 971 KB, otvorí sa v novom okne)

ZBER ŽELEZA

Oznamujeme občanom, že zber starého železa a kovového odpadu sa v našej obci uskutoční v sobotu (23.10.2021) ráno.

Prosíme občanov, ktorí majú doma nepotrebné železo, aby ho v piatok večer 22.10.2021  pripravili pred svoj dom na prístupné miesto.

Miestne dane a poplatok

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú pripravené na prevzatie. Výmery si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín:

 

Pondelok: 7:30-12:30    13:00-15:30

  Streda:    7:30-12:30     13:00-17:00

  Piatok:     7:30-12:30    13:00-14:00

 

Platiť je možné v hotovosti do pokladne na obecnom úrade alebo cez Internet banking.

Informácia o oznámení o strategickom dokumente- Územný plán obce Liešťany

Obstarávateľ, obec Liešťany, predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o  strategickom  dokumente  Územný plán obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 3   (ďalej len  oznámenie) spolu s návrhom strategického dokumentu Územný plán obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 3  (ďalej len návrh strategického dokumentu), ktoré Vám v súlade § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame.

Oznámenie spolu s návrhom strategického dokumentu je zverejnené na internetovej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-liestany-zmen...

Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu, v ktorom  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa bude alebo nebude posudzovať podľa vyššie uvedeného zákona.  

Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie Ulica G. Švéniho 3H,  971 01 Prievidza do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v pracovných dňoch  počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese ivana.duchovicova@minv.sk ).

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín.

                                                                       

                                                                            JUDr. Tatiana Botková

                                                                                  starostka obce

 

Zverejnené dňa : 14.10.2021

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS