ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina II Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 7.1.2023 bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce, v časti Závada pod Čiernym vrchom.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Ostrice, Capárka, Pupakova jama, Pánska lúka, Dlhé, Gregorcová, Pastierkova, File studňa v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Obecná knižnica

Vážení občania,

obecná knižnica bude OTVORENÁ:

 • v stredu 4.1.2023 v čase od 10:00 do 12:00 hodiny a
 • vo štvrtok 5.1.2023 v čase od 18:00 do 20:00 hodiny.

Od budúceho týždňa už bude otvorená vo zvyčajnom čase v stredu a v piatok.

BATÔŽKOVÝ SILVESTER

Vážení občania,

pozývame Vás na spoločné ukončenie starého roka a privítanie NOVÉHO roka , 31.12.2022 v kultúrnom dome od 22:00 hod. Punč je zabezpečený a prinesené pochutinky v batôžku sú vítané.

Pracovná doba obecného úradu počas vianočných sviatkov 2022

23. december /piatok/                              ZATVORENÉ

24. december /sobota/                             

25. december /nedeľa/                                     

26. december /pondelok/                           SVIATOK        

27. december /utorok/                              ZATVORENÉ

28. december  /streda/                  OTVORENÉ OD 8:00 do 15:00

29.december  /štvrtok/                   OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

30.december  /piatok/                                ZATVORENÉ

31.december  /sobota/                           

1. január /nedeľa /                                  

2. január /pondelok/                                     ZATVORENÉ

3. január /utorok/                             OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00   

4. január /streda/                             OTVORENÉ OD 8:00 do 15:00

5. január /štvrtok/                                        ZATVORENÉ

6. január /piatok/                                            SVIATOK

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 21.12.2022 (streda) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2022
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2023
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 a 2025
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2022
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023
 11. Poplatky za služby poskytované obcou Kšinná
 12. Žiadosť o sponzorský príspevok- Amatérska Meterológia Slovenska o.z.
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

 

                                                                                     JUDr. Tatiana Botková                                                                                            starostka obce

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina II Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 17.12.2022 bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Kšinná.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Pavle Háj, Hajšovári, Novina, Štvrte, Dianišky, Kletné, Trničia, Kalísok, Brvenná, Skaličia v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Zdroj: PZ Bukovina II Kšinná

Oznam- ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na pracovisku v Bánovciach nad Bebravou oznamuje občanom, že v dňoch 23.12.2022 27.12.2022 bude z technických príčin fungovať v obmedzenom režime.

Na osobné podanie písomností klientov úradu práce bude v prevádzke iba podateľňa v budove úradu práce v čase od 8,00  do 10,00 hod.

Pobočka sociálnej poisťovne sídliaca v budove úradu práce v Partizánskom, bude v týchto dňoch zatvorená.   

Zdroj: ÚPSVaR

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS