ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Očkovanie v Uhrovci

Vážení občania,

obec Uhrovec v spolupráci so starostami mikroregiónu Uhrovská dolina zorganizovala očkovanie pre občanov priamo v obci Uhrovec.

Očkovať bude výjazdová očkovacia služba NsP z Bojníc vakcínou od Pfizer, a to 22. februára 2022 o 13:00 h. v telocvični ZŠ a MŠ Uhrovec.

Kto má záujem o očkovanie je potrebné, aby sa nahlásil na obecnom úrade v Kšinnej najneskôr do 18. februára 2022, a to e-mailom office@ksinnazavada.sk alebo telefonicky na čísle 038/76 99 122.

Nahlásiť je potrebné:  meno, priezvisko, rodné číslo, adresu, poisťovňu, telefonický kontakt a informáciu o dávke. Na očkovanie je potrebné si doniesť vyplnený dotazník a informovaný súhlas, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke.

Obecná knižnica

Vážení občania,

radi privítame bývalých aj nových čitateľov a najmä mládež v obnovenej obecnej knižnici. Knižnica je otvorená každý piatok od 18:00 do 20:00 hodiny.

Zároveň žiadame čitateľov, ktorí majú niekoľko rokov vypožičané knihy, aby ich v čo najkratšom čase vrátili.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

OZNÁMENIE o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan KŘIŽKA, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 31.01.2022 uložená listová zásielka na jeho meno.

Bližšie informácie: 

 Oznámenie o uložení listovej zásielky (súbor PDF, 125 KB, otvorí sa v novom okne)

Oznam od spoločnosti TEDOS, s.r.o.

Vážení občania,

Spoločnosť TEDOS, s.r.o. Bánovce nad Bebravou žiada občanov, aby do popolníc nesypali horúci popol, nakoľko tento si teplotu udržiava aj niekoľko dní.

Môže sa stať, že teplotný senzor nádobu nezachytí, čím sa spôsobí veľká škoda na zbernom aute TKO.

Nádoby s teplým/horúcim popolom nebudú vyvezené.

Za porozumenie ďakujeme.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR 7/2022, účinná od 25.1.2022

Skrátenie doby izolácie osôb pozitívnych na ochorenie covid-19.

Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakoch ochorenia u osoby, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. Po ukončení doby izolácie podľa prvej vety je osoba od 6. roka veku povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

Viac informácií :  Vyhláška ÚVZ SR 7_2022 (súbor PDF, 274 KB, otvorí sa v novom okne)

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS