ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 obecného úradu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov,

ktoré sa budú konať 29. októbra 2022 na území obce Kšinná.

 

                                                                                               JUDr. Tatiana Botková v.r.

                                                                                                         starostka obce

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 09:00 hodiny 9. augusta 2022

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

                                                                                               pplk. Ing. Jaroslav Šlosár

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Bánovciach nad Bebravou

BAŠKA TOUR

Milí občania, vo štvrtok 04.08.2022 nás navštívi kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaro Baška, v rámci svojej cyklistickej tour. Pelotón na čele s Jarom Baškom navštívi spolu všetkých 276 miest a obcí Trenčianskeho kraja a prejde spolu až 1100 kilometrov, aby sa stretol s občanmi a vypočul si Vaše návrhy, ako môžeme zlepšiť život v našom kraji.

Pri príležitosti zastávky Tour de Baška v našej obci, Vás preto kandidát na župana Jaro Baška pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční pred kultúrnym domom o 15:50 hod.

 Ak sa chcete otvorene rozprávať o Vašich problémoch, ste srdečne vítaní. Ďakujeme a držíme palce Jaroslavovi Baškovi a celému pelotónu Tour de Baška.

Zber elektroodpadu

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že zber elektroodpadu sa v našej obci uskutoční v dňoch 28.7.2022 – 10.8.2022. 

Elektroodpad je potrebné doniesť za obecný úrad. 

 

Informácie k voľbám 2022

Upozornenie na pohyb medveďa

Vážení občania, v posledných dňoch bol v katastri obce Kšinná v časti pred Pavle hájom zaznamenaný pohyb medveďa hnedého. Z tohto dôvodu Vás PROSÍME O ZVÝŠENÚ OSTRAŽITOŠŤ pri prechádzkach v prírode.

Pár užitočných rád:

 1. ČO ROBIŤ, KEĎ PRECHÁDZATE CEZ OBLASTI KDE SA MEDVEDE VYSKYTUJÚ:
 • Choďte len po vyznačených trasách.
 • Pri chôdzi nahlas rozprávajte, tlieskajte a spievajte. To medveďa odplaší.
 • Pohybujte sa v skupinke.
 • Nevychádzajte podvečer a v noci vtedy sú medvede najviac aktívne.
 • Medveď cíti potravu na veľkú vzdialenosť, ktorú možno práve jete alebo máte v ruksaku, aj čokoládovú tyčinku. Preto ju treba uzatvoriť do umelých nádob.
 1. ČO ROBIŤ, KEĎ NARAZÍTE NA MEDVEĎA
 • Nikdy sa mu nepozerajte do očí!
 • Medveď nemá mimiku tváre, takže ťažko rozpoznáte jeho náladu.
 • Buďte ticho a pomaly cúvajte. Pravdepodobne Vás nechá na pokoji.
 • Nikdy nekričte a neutekajte. Medveď dokáže bežať oveľa rýchlejšie ako Vy.
 • Nešplhajte sa na stromy, vyšplhajú sa za Vami.
 • Nezastavujte sa, aby ste si urobili fotky.
 • Ak ste v aute zostaňte tam, nevystupujte a zatvorte okná.
 • Niekedy medveď útok iba predstiera.
 1. ČO ROBIŤ, AK NA VÁS ZAÚTOČÍ...
 • Ľahnite si na zem a stočte sa do klbka s rukami za krkom. Ak máte ruksak, nechajte si ho na chrbte. Ochráni Vás, ak medveď udrie.
 • Predstierajte, že ste mŕtvi, pravdepodobne Vás nechá na pokoji, keď odíde, chvíľu počkajte, až potom pomaly vstaňte.
 • Ak na Vás zaútočí v noci v stane, bráňte sa všetkým čo máte po ruke. Mierte na oči alebo nos a robte hluk.
 • Ak Vás zranil vyhľadajte rýchlu lekárku pomoc.

 

                                                            Zdroj: Facebook- Danka Gloneková

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS