ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MŠ Kšinná na školský rok    2021-2022  SA USKUTOČNÍ

          OD 28.6.2021

          DO  2.7.2021

V tomto termíne si môžete prísť pre prihlášky do MŠ.

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 21, písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 10:00 hodiny 21. júna 2021 do odvolania

 

Bližšie informácie : Čas zvýšeného nebezpečenstva 21.6.2021 (súbor PDF 201 KB, otvorí sa v novom okne)

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania, milá mládež!

Máme tu jedno z najkrajších období roka. Všetko rozkvitlo, rozvíja sa, rodí sa nový život v prírode. Však nie nadarmo sa jún považuje za mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Tak ako každý rok, aj teraz sa k Vám prihovárame, aby sme upozornili na zvýšenú ochranu mláďat v prírode. Mláďat, ktoré sú ukryté aj na lúkach a poliach. Tu by sme sa chceli spoľahnúť na pozornosť poľnohospodárov, počas kosenia krmovín veľkou mechanizáciou. Pomoc človeka je práve v tomto prípade žiadúca. Opačným prípadom je nežiadúce zachraňovanie nájdených, zdanlivo opustených mláďat, ktoré pomoc človeka nepotrebujú. Nechytajte opustené mláďatá, matka si ich nájde. Do pozornosti by sme chceli dať, že chovať v zajatí také zviera je trestné. Ochranu si zaslúžia aj naše obojživelníky, ropuchy, skokan zelený, hnedý a tiež všetky vtáky, ktorých je stále menej. Ťažko by ste si vedeli predstaviť les a polia bez vtáčieho spevu, čo je ako balzam na dušu unaveného človeka. Jeho dosah si ani neuvedomujeme. Naši poľovníci sú si vedomí, aká je dôležitá ochrana všetkých živočíchov v prírode a z odborného hľadiska udržiavanie ich primeraných únosných stavov v dobrej zdravotnej kondícii. K splneniu týchto úloh je zameraná ich odborná starostlivosť, zabezpečenie dostatku potravy a zdravotných prostriedkov po celý rok a verte tomu, že ich to stojí veľké úsilie námahy a práce. K zabezpečeniu pokojného vývoja mláďat zvlášť v mesiacu jún, júl obraciame sa aj na Vás vážení občania a mládež s týmito podnetnými myšlienkami. Mláďata v prírode sú veľmi zraniteľné aj túlavými psami a mačkami. Nepúšťajte svoje psíky voľne po poliach a lesoch. Chceme, aby sme spolu s Vami mohli realizovať poľovníctvo na občianskom princípe, aby bolo neoddeliteľnou súčasťou rozvoja vidieka. Aj vy nám k tomu pomôžete svojim tichým, slušným správaním sa v prírode, zvlášť v lese udržovaním čistoty – plastové fľaše, plechové konzervy a ešte hrubšie odpady, ktoré niektorí nezodpovední občania vyvážajú do našej prírody, dávajme tam, kde patria. Nebojme sa na nich upozorniť. Krásnu a čistú prírodu chcú mať aj naši potomkovia. Chceme ich s čistým svedomím motivovať a dávať im naučenie do budúcna, že najprv musíme prírode niečo dať a potom si z nej môžeme niečo vziať.

S pozdravom poľovníci

PZ Bukovina II Kšinná

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027"

Podávanie žiadostí o očkovanie

Trenčiansky samosprávny kraj požiadal obce o spoluprácu, a to zmapovanie záujmu občanov, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém NCZI o očkovanie, a to buď:- vo veľkokapacitnom krajskom vakcinačnom centre VKOC ( v Trenčíne alebo v Prievidzi)

- v obci

- resp. o očkovanie v domácom prostredí.Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech.

Obecný úrad oznamuje  záujemcom o očkovanie proti COVID-19, aby svoj záujem o očkovanie nahlásili v termíne do 04.06.2021 na obecnom úrade.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS