ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

V dňoch 23.1. a 24.1.2019 a v dňoch 28.1 až 31.1.2019 nebude MUDr. Gabriela Mikulášová ordinovať z dôvodu účasti na povinných seminároch v Bratislave. Sestrička na ambulancii bude prítomná počas všetkých dní k realizácii naplánovaných odberov, predpisu liekov, k podpisu zmlúv, objednávaniu  termínov preventívnych prehliadok a predoperačných vyšetrení.

Zastupovanie je zabezpečené u MUDr. Krutáka v ambulancii Slatina nad Bebravou.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy si Vám dovoľuje v súlade s ust.  § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznámiť, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, bude dňa 06.februára 2019 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.  bez dodávky elektriny: 

LOKA STAVANIE č. 137, 138, 138/BL, 138/PR, 138/VE, 140, 144/VE,148, 148/VE, 254, 254/BL, 254/PR, 254/VE, 9005,9006, 9007, 9008.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky- Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Viac informácií sa dočítate v súbore na stiahnutie: 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky- Informacie pre voliča (PDF, 573 KB, otvorí  sa v novom okne)

Výsledky komunálnych volieb v obci Kšinná 2018

Kandidáti na starostu:

1.  JUDr. Tatiana Botková, nezávislá kandidátka - 206 hlasov
2.  Ing. Miroslav Tuchyňa, nezávislý kandidát - 80 hlasov
3.  Ivan Hrubý, SMER-sociálna demokracia - 24 hlasov

Poslanci:

1. Ľubomír Čukan, Slovenská národná strana - 227 hlasov
2. Iveta Botková, SMER-sociálna demokracia -186 hlasov
3. Martin Hanko, Slovenská národná strana  -183 hlasov
4. Viera Vojteková, nezávislá kandidátka - 168 hlasov
5. Ľubomír Adame, Slovenská národná strana - 160 hlasov

Náhradníčka:

1. Miroslava Jedličková, nezávislá kandidátka -119 hlasov

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS