ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

KALENDÁRE NA ROK 2020

Vážení občania,

Združenie obcí Uhrovská dolina vytvorilo na rok 2020 vlastný kalendár, ktorý si môžete bezplatne vyzdvihnúť v kancelárií obecného úradu. Kalendár je  pripravený pre každú domácnosť, v ktorej sú občania prihlásení na trvalý pobyt. Občania časti Závada pod Čiernym vrchom si môžu kalendár prevziať aj v Závade v obchode, a to v utorok alebo v piatok v čase od 7:00-8:00 hod.

 

MIKULÁŠ

Dňa 5.12.2019 (štvrtok) o 17:30 hod. pozývame nielen deti s rodičmi, ale aj všetkých obyvateľov obce na stretnutie s Mikulášom a jeho družinou.

Príďte stráviť príjemný podvečer do KD v Kšinnej, podáva sa vianočný punč, čaj a sladké dobroty.

Tešíme sa na Vás.

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Obecného úradu -malá zasadačka, Kšinná 102

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 29. februára 2020 na území obce Kšinná.

 

JUDr. Tatiana Botková,v.r.

starostka obce

POĽOVAČKA

Vážení občania, PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa  16.11.2019 bude uskutočnená  spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce    Závada  pod    Čiernym    vrchom.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti, vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Medvedica, Močár, Škorce laz, Svinárka, Demovské jarky, Demovec, Rovienky, Železné, Gregorcová v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS