ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

OČKOVANIE PSOV

V sobotu 29. júna 2019 sa bude v čase od 10:00-11:00 hod. pred kultúrnym domom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote. V Závade pod Čiernym vrchom  sa bude očkovať od 11:30- 12:00 hod. pred požiarnou zbrojnicou. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Zaočkovať sa nemôže pes, ktorý nie je začipovaný. Poplatok za čipovanie psa je 15 €. Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz. U veterinára bude možné si zakúpiť aj tabletky na odčervenie psa.

VÝKUP PAPIERA

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.06.2019 (sobota) sa uskutoční výkup papiera.
V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 10:30-11:00. 
V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 11:00-11:15. 
Papier musí byť zviazaný, z kníh treba odstrániť tvrdé obaly. Kartóny sa nevykupujú.

OZNAM OD PZ BUKOVINA II KŠINNÁ

Vážení občania, milá mládež! Máme tu jedno z najkrajších období roka. Všetko rozkvitlo, rozvíja sa, rodí sa nový život v prírode. Však nie nadarmo sa jún považuje za mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Tak ako každý rok, aj teraz sa k Vám prihovárame, aby sme upozornili na zvýšenú ochranu mláďat v prírode. Mláďat, ktoré sú ukryté aj na lúkach a poliach. Tu by sme sa chceli spoľahnúť na pozornosť poľnohospodárov, počas kosenia krmovín veľkou mechanizáciou. Pomoc človeka je práve v tomto prípade žiadúca.

Výsledky vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Kšinná

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

  • Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 421
  • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 76
  • Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 76
  • Počet platných odovzdaných hlasov: 75

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

V dňoch 27.5. až 29.5.2019 nebude  MUDr. Gabriela Mikulášová ordinovať z dôvodu povinného školenia v Bratislave, zároveň si sestrička na ambulancii čerpá dovolenku.

Zastupovanie je zabezpečené v dňoch 27.5. a 29.5.2019 MUDr. Krutáka ambulancia- Slatina nad Bebravou  a dňa  28.5.2019 u  MUDr. Ščešnáka - ambulancia Bánovce nad Bebravou.

 

OZNAM OD KOMINÁRA

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 22.5.2019 v prípade priaznivého počasia, bude chodiť po našej obci kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Táto kontrola sa prevádza v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v aktuálnom znení a vyhlášky č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Zákonná povinnosť daňových subjektov od 1.7.2019

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS