ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Odvolanie času zýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 20:00 hodiny 26. apríla 2019

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Bánovciach nad Bebravou

                                                                                               pplk. Ing. Jaroslav Šlosár

 

Súbor na stiahnutie:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 26.04.2019 (súbor PDF 303,33 KB otvorí sa v novom okne)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 21, písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 12:00 hodiny 18. apríla 2019 do odvolania

Súbor na stiahnutie: 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 18.04.2019 (súbor PDF 396,22 KB otvorí sa v novom okne)

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z. z. zo dňa 01. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

 info@ksinnazavada.sk

V Kšinnej, 12.04.2019

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce

OZNÁMENIE O ZATVORENÍ POŠTY

Pošta Kšinná oznamuje svojím zákazníkom, že

v období

od 11.03.2019 do 30.04.2019

bude z dôvodu rekonštrukcie

ZATVORENÁ.

Doručovanie bude prebiehať štandardne.

Oznámené zásielky si môžete prevziať na pošte

Uhrovec

PO, UT, ŠT, PIA : 08:00-13:00   14.00- 15:00

                    ST:                          08:00-13:00   14:00- 17:00                  

DOČASNÉ PRESŤAHOVANIE OBECNÉHO ÚRADU a DOČASNÉ ODPOJENIE PEVNEJ LINKY

Z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu a obecného úradu je dočasne presťahovaný obecný úrad do veľkej zasadačky a taktiež je dočasne odpojená pevná linka 038/7699122.

V súčasnosti fungujú iba mobilné čísla :

  • pracovníčka obce 0917 241 151
  • starostka obce 0905 509 025

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS