ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

UPOZORNENIE

Vážení občania, ak ste v poštovej schránke obdržali žltý lístok s označením "KONTROLA KOMÍNOV A PLYNOVÝCH KOTLOV“, chceme Vás informovať, že toto oznámenie NIE JE úradným oznámením.

Ide LEN O REKLAMU spoločnosti AA Správa, s.r.o.

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Obecného úradu -malá zasadačka, Kšinná 102

pre voľby do Európskeho parlamentu,

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU V KŠINNEJ OD 18.02.2019

Pondelok        7:30 - 12:30              13:00 - 15:30

Utorok                   NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda             7:30 - 12:30              13:00 - 17:00

Štvrtok                  NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok             7:30 - 12:30               13:00 - 14:00

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

 info@ksinnazavada.sk

 

V Kšinnej, 12.02.2019                                                  

  JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                     starostka obce

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS