ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Rozpis testovania - 3.kolo

Vážení občania,  v našej obci sa uskutoční v dňoch 21.11. a 22.11.2020 ďalšie testovanie. Testovanie je dobrovoľné a bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. Opätovne Vás prosím, v záujme plynulého priebehu testovania,  o navštívenie odberného miesta Kšinná – malá sála kultúrneho domu podľa nasledovného rozpisu:

21.11.2020 -SOBOTA

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

1,2,4,5,6,8

8:00-9:00

KŠINNÁ

9,11,12,14,18,24,25,31,32

9:00-10:00

KŠINNÁ

33,34,37

10:00-11:00

KŠINNÁ

39,40,43,49,50,51,52,53,55,59,61,62

11:00-11:45

KŠINNÁ

64,66,67,69,70,72,75,76,77

13:00-14:00

KŠINNÁ

79,82,83,86,87,89,90,98,99

14:00-15:00

KŠINNÁ

100,101,103,105,106,107,115,116,119,123,125,127,129,131,136

15:00-16:00

KŠINNÁ

137,141,142,144,146,151,152,153,158,160,161,163

16:00-17:00

KŠINNÁ

164,166,173,174,176,179,180,182,183,185

18:00-19:00

KŠINNÁ

186,188,192,194,195,196,197,199,200,201,202

19:00-20:00

 

22.11.2020- NEDEĽA

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

203,205,210,211,212,215,217,220,221

8:00-9:00

KŠINNÁ

222,224,225,229,230,231,232,233,236

9:00-10:00

KŠINNÁ

239,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251,253

10:00-11:00

KŠINNÁ

255,256,259,260,262,263,264,265,266,267

11:00-11:45

KŠINNÁ

268,269,270,271,272,277,287,289,290,292,293,294

13:00-14:00

KŠINNÁ

301,303,307,309,312,320,322,330,331

14:00-15:00

ZÁVADA

2,9,12,16,19,24,31,33,35,37,39,43

15:00-16:00

ZÁVADA

45,46,48,49,50,51,59,61,65,69,74,80,88

16:00-17:00

ZÁVADA

97,99,101,102,103,105,109

18:00-19:00

 

PRESTÁVKY

 12:00-13:00

17:00-18:00

 

V nedeľu 22.11.2020 budú v čase od 19:00 do 20:00 vykonávané testy pre ľudí s príznakmi a vážnym podozrením na ochoreni COVID-19.

Občania, ktorí sa z vážnych dôvodov v uvedený dátum a čas v zmysle rozpisu testovania nezúčastnia, môžu využiť aj iný termín, pričom sa zaradia do poradia medzi ostatných čakajúcich.

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz, v prípade detí preukaz poistenca.

Občania s príznakmi a vážnym podozrením na ochorenie COVID-19, nech sa hlásia na mail: starostka@ksinnazavada.sk , prípadne na t.č. 0905 509 025. Tieto osoby sa budú testovať osobitne v nedeľu v čase od 19:00 do 20:00 hod.

Čakať na výsledky sa bude opäť v exteriéri, preto sa vhodne oblečte.

Ďalej žiadam občanov, aby boli pri testovaní disciplinovaní, prísne dodržiavali odstupy a hygienické opatrenia a dodržiavali pokyny organizátora.

 

 

Odberové miesto- antigénové testovanie v Bánovciach nad Bebravou

Dnešným dňom, t.j. pondelok 16. novembra 2020 sa otvára odberové miesto – antigénové testovanie na koronavírus COVID-19 aj v našom okrese. Odberové miesto bude zriadené v nemocnici AGEL Bánovce, nachádzajúcej sa na adrese: Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Odberové miesto sa nachádza z boku nemocnice pri ambulancii TAPCH /pľúcna ambulancia/.

Odbery sa budú vykonávať v pracovné dni od 08:00 – 14:00 hod.  

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina II Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 14.11.2020 bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Závada.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Solisko,Pánska lúka,Medvedica,Škorce laz,Sviňárka,Demovské járky v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods.1 písm.b) a § 11.ods.3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevázdky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehtnuľnostiach najneskôr do 07.01.2021.

Súbor na stiahnutie:

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (súbor PDF, 312 KB, otvorí sa v novom okne)

Prímestská doprava- časové lístky

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s dopravcami SAD Trenčín a SAD Prievidza spúšťa od 13. decembra 2020 možnosť cestovania v prímestskej doprave v rámci kraja na časové lístky. Vzhľadom na meniacu sa tarifu v prímestskej doprave, ktorá bude v platnosti  rovnako od 13. decembra 2020, tak verejnosť môže cestovať za tie isté ceny ako doteraz, naviac s pridanou hodnotou. Časové lístky budú rozdelené na pásma podľa tarifných kilometrov a sú k dispozícii pre skupiny Celé lístky a Zľavnené lístky. Župa tak prichádza s riešením ako nielen zefektívniť čas cestujúcich pri kúpe časových lístkov, ale aj ušetriť peniaze tých, ktorí si časové lístky obstarajú, pretože v daných dňoch môžu jazdiť neobmedzene.

Súbor na stiahnutie:

Časový lístok info (súbor PDF, 122 KB, otvorí sa v novom okne)

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“.  Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

Úrad vlády SR

Zdroj: www.vlada.gov.sk

 

Informácie k testovaniu-2.kolo

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz, v prípade detí preukaz poistenca. Odporúčame Vám priniesť si vlastnú vreckovku.

Občania s príznakmi a vážnym podozrením na ochorenie COVID-19, nech sa hlásia na mail: starostka@ksinnazavada.sk , prípadne na t.č. 0905 509 025. Tieto osoby sa budú testovať osobitne v nedeľu v čase od 19:00 do 20:00 hod.

Upozorňujeme občanov, že čakať na výsledky sa bude v exteriéri, preto sa vhodne oblečte.

Ďalej žiadame občanov, aby boli pri testovaní disciplinovaní, prísne dodržiavali odstupy a hygienické opatrenia a dodržiavali pokyny organizátora.

Rozpis celoplošného testovania na COVID-19 Kšinná, Závada p.Č.v. -2.kolo

Vážení občania, v súvislosti s celoplošným testovaním pod názvom  „Spoločná zodpovednosť“, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.11 a 8.11.2020 Vás prosíme, v záujme plynulého priebehu testovania,  o navštívenie odberného miesta Kšinná – malá sála kultúrneho domu podľa nasledovného rozpisu:

7.11.2020 -SOBOTA

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

1,2,4,5,6,8

8:00-9:00

KŠINNÁ

9,11,12,14,18,24,25,31,32

9:00-10:00

KŠINNÁ

33,34,37

10:00-11:00

KŠINNÁ

39,40,43,49,50,51,52,53,55,59,61,62

11:00-11:45

KŠINNÁ

64,66,67,69,70,72,75,76,77

13:00-14:00

KŠINNÁ

79,82,83,86,87,89,90,98,99

14:00-15:00

KŠINNÁ

100,101,103,105,106,107,115,116,119,123,125,127,129,131,136

15:00-16:00

KŠINNÁ

137,141,142,144,146,151,152,153,158,160,161,163

16:00-17:00

KŠINNÁ

164,166,173,174,176,179,180,182,183,185

18:00-19:00

KŠINNÁ

186,188,192,194,195,196,197,199,200,201,202

19:00-20:00

 

8.11.2020- NEDEĽA

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

203,205,210,211,212,215,217,220,221

8:00-9:00

KŠINNÁ

222,224,225,229,230,231,232,233,236

9:00-10:00

KŠINNÁ

239,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251,253

10:00-11:00

KŠINNÁ

255,256,259,260,262,263,264,265,266,267

11:00-11:45

KŠINNÁ

268,269,270,271,272,277,287,289,290,292,293,294

13:00-14:00

KŠINNÁ

301,303,307,309,312,320,322,330,331

14:00-15:00

ZÁVADA

2,9,12,16,19,24,31,33,35,37,39,43

15:00-16:00

ZÁVADA

45,46,48,49,50,51,59,61,65,69,74,80,88

16:00-17:00

ZÁVADA

97,99,101,102,103,105,109

18:00-19:00

 

PRESTÁVKY

 12:00-13:00

17:00-18:00

 

V nedeľu 8.11.2020 budú v čase od 19:00 do 20:00 vykonávané testy pre ľudí s príznakmi a vážnym podozrením na ochorenie COVID-19.

Občania, ktorí sa z vážnych dôvodov v uvedený dátum a čas v zmysle rozpisu testovania nezúčastnia, môžu využiť aj iný termín, pričom sa zaradia do poradia medzi ostatných čakajúcich.

 

Celoplošné testovanie na COVID-19- 2.kolo

Vážení občania,

druhé kolo celoplošného testovania  pod názvom  „Spoločná zodpovednosť“ sa v našej obci uskutoční

v dňoch  7. novembra (sobota) - 8. novembra (nedeľa) 2020

v čase od 8.00 h do 20.00 h

odberné miesto bude zriadené v malej sále kultúrneho domu pre občanov obce Kšinná a časti Závada pod Čiernym vrchom.

Rozpis celoplošného testovania na COVID-19 Kšinná, Závada p.Č.v. bude zverejnený v priebehu dňa  6.11.2020 (piatok)

Opatrenia na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny - platné od 4.11.2020

Od 04.11.2020 sa ruší preberanie všetkých písomností a konzultácií s vybranými zamestnancami na recepcii úradu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 4.11.2020 fungujú v štandardnom režime.

Úradné hodiny:

Pondelok        8:00-12:00 / 13:00-15:00

Utorok             8:00-12:00 / 13:00-15:00

Streda             8:00-12:00 / 13:00-17:00

Štvrtok            nestránkový deň

Piatok             8:00-12:00

V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok  sú  klienti povinní sa pri vstupe do budovy preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, v opačnom prípade nebudú  pustení do priestorov úradu.

Pred vstupom do budovy bude naďalej každému klientovi  odmeraná teplota.

Aj naďalej platí povinnosť dodržiavať všetky doteraz platné opatrenia, predovšetkým dodržiavanie všeobecných hygienických opatrení – nosenie rúšok v interiéri a exteriéri, dezinfekcia rúk,  dodržiavanie odstupov.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS