ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

OZNAM OD PZ BUKOVINA II KŠINNÁ

Vážení občania

V nastávajúcich jarných mesiacoch sa zver už pripravuje k privítaniu svojho potomstva, k čomu potrebuje viac pokoja a jelenia zver začína zhadzovať parožie. Z roka na rok sa v našom chotári zintenzívňuje zber parožia, ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov s cieľom obchodovať s nimi a narúšajú tiché lokality zveri slúžiace k odpočinku.

VÝZVA

VYZÝVAME OBČANOV ABY NAJNESKÔR DO 29. 2. 2020  ODSTRÁNILI KONÁRE STROMOV, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ NA ICH NEHNUTEĽNOSTIACH A  OHROZUJÚ BEZPEČNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ  PREVÁDZKY MIESTNEHO ROZHLASU A VEREJNÉHO OSVETLENIA.

AK V UVEDENEJ LEHOTE NEDÔJDE K ICH ODSTRÁNENIU, VYKONÁ TIETO ÚKONY PRACOVNÍK OBCE !

ORDINAČNÉ HODINY

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

Lekár:  MUDr. Gabriela Mikulášová

Sestra:  Žaneta Galbavá

 

ORDINAČNÉ HODINY

OD 01.02.2020

 

Pondelok             6:00 - 15:00

Utorok                 6:00 - 12:00

Streda                  6:00 - 16:00

Štvrtok                6:00 - 12:00

Piatok                  6:00 - 11:00

Vianoce v Kšinnej 2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. zo dňa 04. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

 info@ksinnazavada.sk

 

V Kšinnej, 09.01.2020                                                  JUDr. Tatiana Botková, v.r.

                                                                                                     starostka obce

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS