Komunálne voľby 2018

Výsledky komunálnych volieb v obci Kšinná 2018

Kandidáti na starostu:

1.  JUDr. Tatiana Botková, nezávislá kandidátka - 206 hlasov
2.  Ing. Miroslav Tuchyňa, nezávislý kandidát - 80 hlasov
3.  Ivan Hrubý, SMER-sociálna demokracia - 24 hlasov

Poslanci:

1. Ľubomír Čukan, Slovenská národná strana - 227 hlasov
2. Iveta Botková, SMER-sociálna demokracia -186 hlasov
3. Martin Hanko, Slovenská národná strana  -183 hlasov
4. Viera Vojteková, nezávislá kandidátka - 168 hlasov
5. Ľubomír Adame, Slovenská národná strana - 160 hlasov

Náhradníčka:

1. Miroslava Jedličková, nezávislá kandidátka -119 hlasov

Zaregistrovaní kandidáti v komunálnych voľbách 2018

Pre voľby starostu obce:

1. Ľubomír Adame, Mgr., 44 rokov, zvárač, Slovenská Národná Strana
2. Tatiana Botková, JUDr., 28 rokov, advokátska koncipientka, nezávislý kandidát
3. Ivan Hrubý, 53 rokov, živnostník, SMER – sociálna demokracia
4. Miroslav Tuchyňa, Ing., 47 rokov, nezávislý kandidát

Pre voľby do Obecného  zastupiteľstva:

Menovanie zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie

OBEC KŠINNÁ, Obecný úrad , 956 41 Kšinná 102

Kšinná, 27.08.2018

VEC

Menovanie zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie

Starosta obce Kšinná Ing. Miroslav Tuchyňa, menuje zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie:

Ing. Božena Hollá, Kšinná 292, tel. č. 0907056243, email obec.ksinna@post.sk

Určenie počtu volebných obvodov, počet volených poslancov a počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

V Obci Kšinná a časti obce Závada pod Čiernym vrchom obecné zastupiteľstvo určilo:

- Počet volebných obvodov jeden
- Počet volených poslancov je päť
- Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 501 (slovom päťstojeden)

Ing. Miroslav Tuchyňa, starosta obce