Slovenský iconEnglish icon

Oznam od Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 03.04.2024

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchového stavu uzemnení na NN vzdušnom vedení v časti Závada pod Čiernym vrchom, bude vykonávať v priebehu najbližších dní práce súvisiace s opravou uzemnení (práce zahŕňajú aj výkopové práce v nevyhnutnom rozsahu).

Odstraňovanie poruchového stavu bude prebiehať v okolí podperných bodov číslo 12,24,34,101, 105, 110, 115.

Za vzniknuté komplikácie a obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.


1 2 3 >