ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Jesenný zber objemného odpadu

V sobotu dňa 19.11.2022 sa v čase od 9:00  do 14:00 hod. uskutoční pri kultúrnom dome zber objemného odpadu.

Do objemného odpadu PATRÍ: nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, umývadlo, vaňa, toaletná misa, kufor, detský kočík, bicykel a pod.

Nábytok je potrebné rozobrať na menšie časti, aby zaberal, čo najmenší objem.

Do objemného odpadu NEPATRÍ: Elektroodpad (sporáky, televízory, chladničky, elektronáradie, počítače), autobatérie, pneumatiky,  stavebný odpad, železo.

PZ Bukovina II Kšinná- Poľovačka

Vážení občania, 

PZ Bukovina II Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 12.11.2022 (sobota) bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Závada a Kšinná.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Predhorie, Chladnáč, Budové, Rubankové, Letisko, Izbice, Demovské jarky, Farkašova studňa, Sviňárka, Škorce laz, Močár, Medvedica v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 obecného úradu – veľká zasadačka, Kšinná 102

pre referendum,

ktoré sa bude  konať 21. januára 2023 na území obce Kšinná.

 

V Kšinnej, 09.11.2022

 

 

                                                                                     JUDr. Tatiana Botková

                                                                                             starostka obce

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach- zľava pre obyvateľov obce Kšinná

Kúpele v regióne 1.12.2022-28.2.2023 pre obyvateľov obce Kšinná s 50% zľavou

Rezervácia a predaj procedúr prebieha v budove Kaštieľ v Trenčianskych Tepliciach: PO - NE: 8:00-17:30 hod.  032 6514 140 alebo 032 6514 775.  

Vstup do bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov.

Na uplatnenie zľavy je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Leták na stiahnutie:  Kúpele v regióne 2022-2023 (súbor PDF, 606 KB, otvorí sa v novom okne)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na pracovisku v Bánovciach nad Bebravou oznamuje občanom, že v piatok dňa 18.11.2022 bude z technických príčin fungovať v obmedzenom režime.

Na osobné podanie písomností bude v prevádzke iba podateľňa v budove úradu práce v čase od 8,00  do 10,00 hod. 

                                                                                                   Zdroj: ÚPSVaR 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2023.

Viac informácií:  Výzva Západoslovenskej distribučnej (súbor PDF, 325 KB, otvorí sa v novom okne)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: 180/2022

Dátum začatia konania: 2. 11. 2022

Dátum zverejnenia:  4. 11. 2022

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Kšinná ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 2. 11. 2022  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín :  1 kus orech, 1 kus dub , 1kus čerešňa,  na pozemku KN-C  parc. č. 788 – zast. plocha a nádv., k.ú. Kšinná. Žiadateľ je vlastníkom parcely, na ktorej drevina rastie.

Národný projekt ÚPSVaR - Bezplatné dlhové poradenstvo

Bezplatná dlhová poradňa je zriadená aj v Partizánskom v budove za Úradom práce - bývalá OTP Banka. V poradni je k dispozícii bezplatne - právnik, ekonóm a psychológ pre zadlžených občanov. Služby poradne sú zadarmo. Poradňa je k dispozícii dlžníkom (prebiehajúce exekúcie, dlžníkom inkasných agentúr, dlžníkom zdravotných poisťovní,...) zároveň slúži aj ako prevencia proti dlhom.

Viac informácií v priloženom letáku Bezplatné dlhové poradenstvo (súbor PDF, 4,23 MB, otvorí sa v novom okne) a na stránke www.pomahamedlznikom.sk(externá stránka, zobrazí sa v novom okne)

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS