ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

ZMOS informuje

              Chcem Vás informovať, že sme požiadali o usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Ďalej posielam oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou https://www.zmos.sk/oznamenie-pre-poskytovatelov-ambulantnej-formy-socialnej-sluzby-v-zariadeniach-podmienenych-odkazanostou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Informáciu o koronavíruse a spracovaní GDPR nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/koronavirus-a-gdpr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Zároveň Vás chcem informovať o kampani, ktorá sa týka osvety vo vzťahu k noseniu rúška. V prílohe Vám posielam obrázky kampane #ruskoniejehanba https://www.zmos.sk/-ruskoniejehanba--oznam/mid/405616/.html#m_405616 a #rukarukumyje https://www.zmos.sk/-rukarukumyje-oznam/mid/405616/.html#m_405616 info od pána primára Milana Kulkovského, ktorá v pozitívnom prístupe motivuje ľudí k tomu, aby nosili rúško. Možno bude aj z Vašej strany dobré využiť obrázky na web stránke, alebo na sociálnych sieťach, nakoľko sa stáva súčasťou informačnej a teda aj preventívnej kampane. Posielame tiež informáciu k prevencii, ktorú by bolo vhodné priblížiť obyvateľom cez web stránky, sociálne siete a využitím obecného rozhlasu. Infrmáciu sme spracovali s lekármi, ktorí sa mimoriadne angažujú v boji s koronavírusom a je tiež v maďarskom jazyku. Nájdete ju na tomto linku https://www.zmos.sk/dajme-vediet-ze-prevencia-ma-vyznam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Aktuálne prijaté Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od včerajšieho popoludnia nájdete na tomto linku http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

              Tiež si Vás dovolím informovať o tom, že doposiaľ sme neobdržali jasnú informáciu o distribúcii rúšok, dovolím si na Vás apelovať, aby ste v rámci svojich možností propagovali domácu výrobu ochranných rúšok a ich distribúciu k seniorom, osamelým, telesne postihnutým. K ľuďom, ktorí v týchto neľahkých časoch viac ako inokedy potrebujú, aby sme na nich mysleli. Máme informácie o tom, ako niektoré samosprávy začínajú orientovať svoje aktivity na zabezpečenie donášky potravín pre určité skupiny obyvateľov. Ak budete mať informáciu o takýchto samosprávach, prosím dajte mi vedieť, aby sme to dokázali šíriť aj prostredníctvom facebooku ZMOS, nech je to inšpirácia pre ostatné samosprávy              

                S úctou

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 

Združenie miest a obcí Slovenska 

OZNAM: Pizzeria La Maňana

Milí  zákazníci,

dňom 17. marca 2020 v čase od 11:00 h do 21:00 h Pizzeria La Maňana obnovuje prevádzku formou rozvozu nad 15,00 eur alebo osobný odber v pizzerii. Uhrovec rozvoz gratis.

Momentálne  v ponuke  pizza a upravený jedálny lístok. Objednávky na telefónnom čísle 0907 039 333. 

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

Dôrazne žiadam aby pacienti, u ktorých neuplynula karanténna lehota 14 dní, po návrate zo zahraničia, alebo po kontakte s osobou, ktorá sa  zo zahraničia vrátila. Všetci  majú prísny zákaz vstupu do čakárne, k sestričke aj k lekárovi. 

V ambulancii vybavujeme len neodkladné záležitosti. 
Všetky náležitosti vyriešime telefonicky. Telefón zdvihneme vo chvíli, hneď ako to bude možné. 

Ďakujem za porozumenie 
MUDr. Mikulášová

Aktuálne usmernenia a opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

Prosíme všetkých pacientov, ktorí sa vrátili zo zahraničia,  alebo boli v kontakte s niekým, kto sa vrátil zo zahraničia, aby dodržiavali povinnú karanténu 14 dní.

PN vystavíme na základe telefonického dohovoru.


Zmena organizácie chodu ambulancie z dôvodu epidemiologicky závažnej situácie v SR

6:00 – 7:30 hod – plánované odbery krvi

6:30 – 9:00 hod. -  plánované kontroly, PN

9:30 – 12:00 hod. – chorí pacienti  na vyšetrenie,  s rúškou!!!


Obmedzenie výkonu preventívnych prehliadok, predoperačných vyšetrení a dispenzárnych vyšetrení hypertonikov. Vykonané budú len nevyhnutné vyšetrenia.

Prosím využívajte predpis chronických liekov výlučne elektronickou formou. Predpísať môžeme my, alebo Váš ošetrujúci lekár – špecialista.

Ďakujeme .

 

Správajme sa zodpovedne!

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Kšinná pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 Vás žiadam o to,  aby ste dbali na osobnú hygienu, pravidelne dezinfikovali povrchy v domácnostiach, vyhýbali sa kontaktu s veľkým počtom ľudí, taktiež žiadam aj mládež, aby sa nestretávala na verejných priestranstvách a aby svoj voľný čas trávili doma.

Prosím Vás, správajme sa zodpovedne!

OZNAMY

Mesto Bánovce nad Bebravou oznamuje, že z dôvodu prijímania opatrení zabraňujúcich šíreniu koronavírusu  o d k l a d á  všetky správne a stavebné konania s platnosťou od 14.3.2020 na dobu minimálne 14 dní.

O obnove konaní budú účastníci informovaní. Zároveň Vám oznamujeme, že mesto Bánovce z toho istého dôvodu nebude prijímať ani nové žiadosti týkajúce sa správneho a stavebného konania od dátumu 14.3.2020 až do odvolania.


Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu prijatých v boji proti šíreniu koronavírusu  COVID 19 oznamujeme klientom úradu práce sociálnych vecí a rodiny zmenu úradných hodín s účinnosťou od 16.03.2020 nasledovne:

Úradné hodiny budú od pondelka do piatku od 8,00 hod. do 11,00 hod. Klientov vybavia zamestnanci v priestoroch podateľne vo vchode do úradu. Zároveň zakazujeme vstup rodičov s deťmi do priestorov úradu okrem nevyhnutných prípadov. Naďalej  žiadame občanov, aby  uprednostnili telefonickú alebo  e-mailovú komunikáciu, pred osobnou návštevou úradu.

 

 

OZNAM OD OKRESNÉHO ÚRADU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou oznamuje občanom a širokej verejnosti, že počas mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR na celom území Slovenskej republiky z dôvodu zamedzeniu šírenia koronavírusu, budú od pondelka 16.3.2020 úradné hodiny pre verejnosť v pondelok až v piatok od 8,00 do 11,00h. V ostatnom čase bude budova okresného úradu uzatvorená.

Súčasne Okresný úrad Bánovce nad Bebravou vyzýva občanov, aby uprednostnili pred osobným podaním podanie poštou alebo elektronicky a aby na podávanie informácií využili telefonický kontakt  a budovu okresného úradu navštevovali len v nevyhnutných  prípadoch a zvážili, či ich prípadné podanie neznesie odklad.

Uvedené opatrenia budú trvať po dobu minimálne 14 dní.

 

Ďalšie informácie:

200313 dôležité informácie pre občanov (súbor PDF 295 KB, otvorí sa v novom okne)

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS